Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για αρδευτικά έργα στον πρώην Δήμο Ασίνης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:17:00 μ.μ. | |
Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης για αρδευτικά έργα στον πρώην Δήμο Ασίνης
 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2154/8-11-2017 (ΑΔΑ: Ω5967Λ1-9ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ (ΜΑΡΑΘΙΑ)», Εκτιμώμενης αξίας: 1.450.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 372.482,93 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα), ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 246.018,67 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό: 335.431,40 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ με προϋπολογισμό: 204.949,07 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ