ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στο σχεδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:32:00 μ.μ. | |
  Μια κατ’ αρχήν γενική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη ο νόμος να αντιμετωπίζει τους συνεταιρισμούς σαν επιχειρήσεις ανταγωνιστικές άλλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα επί μέρους άρθρα ασφαλώς πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων και τη διαφάνεια, σε κάθε όμως περίπτωση η εξασφάλιση συνθηκών γρήγορης λήψης αποφάσεων, συνέχειας στη διοίκηση και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης προς τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και άλλους συναλλασσόμενους, είναι ζωτικής σημασίας. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι κόμματα ούτε Σωματεία.