Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Όλα όσα πρέπει να ξερετε για τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:26:00 π.μ. |
Το Υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει ενημέρωση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές ότι έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να βρει το δικό του μονοπάτι και να βγει στην αγορά εργασίας με δεξιότητες που θα τον κάνουν να πετύχει σε αυτό που πραγματικά του ταιριάζει σε αυτό που έχει προοπτική.

Παρακολουθώντας κάποιος τα τηλεοπτικά σποτάκια με τον νεαρό και τη νεαρή που αναρωτιούνται γιατί να γίνω δικηγόρος ή γιατρός, δυο επαγγέλματα με κοινωνική καταξίωση, αναρωτιέται για το ποιες είναι οι επιλογές που έχει ένας μαθητής της Γ γυμνασίου όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει το νόμο 4186 με την «Τράπεζα Θεμάτων» και τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, ξεχνώντας ότι φέρνει αλλαγές και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μια από τις αλλαγές είναι η αντικατάσταση των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) από τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Τα ΣΕΚ ανήκουν στη μη τυπική εκπαίδευση όπως και τα ΙΕΚ και δίνουν τη δυνατότητα σε όσους τα επιλέξουν αντί των ΕΠΑΛ να αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 3. Τι είναι όμως τα ΣΕΚ και ποιες ειδικότητες προσφέρουν;

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν4186/2013 σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
Ποιοι μπορούν να γραφτούν στις ΣΕΚ
Στη Σ.Ε.Κ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και η Τάξη Μαθητείας. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη και στην Τάξη Μαθητείας εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ..
Πόσες ώρες μαθημάτων διδάσκονται οι μαθητές;
Στην Α΄ και Β΄ τάξη Σ.Ε.Κ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα (30) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως, με δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι έξι (26) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από μαθήματα Ειδικότητας. Τα μαθήματα Ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις – Τάξη Μαθητείας
Στην «Τάξη Μαθητείας», εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως.
Στις Σ.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το πρόγραμμα διδάσκεται στις σχολικές μονάδες των Σ.Ε.Κ. και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, της Τάξης Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.
Πως προάγεται ο μαθητής στα ΣΕΚ;
Στις ΣΕΚ δεν υπάρχει «Τράπεζα Θεμάτων» αφού όλα τα θέματα επιλέγονται από τους διδάσκοντες. Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξη της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και ειδικότητας με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο γενικός βαθμός της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξης προκύπτει από το μέσο όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10).
Τι τίτλο σπουδών λαμβάνουν οι απόφοιτοι;
Στους προαγόμενους από τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια το δικαίωμα συμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο Ειδικότητας.
Ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί με το απολυτήριο λυκείου;
Οι απόφοιτοι των ΣΕΚ λαμβάνουν μόνο πτυχίο και όχι απολυτήριο σε αντίθεση με τους μαθητές των ΕΠΑΛ
Δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ;
Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΧΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΟΧΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΝΑΙ
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3
ΝΑΙ
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΝΑΙ
ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ
ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ΕΟΠΠΕΠ οι προσφερόμενες ειδικότητες κατανέμονται σε 5 ομάδες προσανατολισμού όπως φαίνονται ακολούθως:
Α. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

1. Τεχνίτης Ζωϊκής Παραγωγής.
2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας.
4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας.
5. Τεχνίτης Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας − Ποτοποιίας.
6. Τεχνίτης Αρδεύσεων.
7. Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών.
8. Τεχνίτης Ανθοκομίας − Φυτοτεχνίας.
9. Τεχνίτης Μελισσοκομίας.
10. Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας.
11. Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων.
 
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
 
1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου − επιχρίσματος - μονώσεων − σκυροδέματος).
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής.
3. Τεχνίτης Λιθοξόος − Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης.
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων.
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων.
6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων.
7. Τεχνίτης Κοπτικής − Ραπτικής.
8. Τεχνίτης Δερμάτινης ένδυσης και Γουνοποιίας.
9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας.
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων.
11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων.
12. Τεχνίτης Ναυπηγείου.
13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών.
14. Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης.
15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Έργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων).
16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων.
17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων.
19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών.
20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC.

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας.
2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας.
3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας.
4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.
5. Τεχνίτης4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας.
5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας.
6. Τεχνίτης Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής τέχνης.
7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών.
8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών.
9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής.
10. Τεχνίτης Υαλουργίας − Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας (βιτρό).
11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχόρδων μουσικών οργάνων.
12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών.
13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών.
14. Τεχνίτης Χαρακτικής.
15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικών Οργάνων.
16. Τεχνίτης Συντήρησης Έργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού. 

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
1. Τεχνίτης Τουριστικών μονάδων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής − Υπηρεσία ορόφων − Εμπορευματογνωσία).
2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας).
3. Τεχνίτης Εστιατορίου − Επισιτισμού (Σερβιτόρος).
4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας.
5. Τεχνίτης Μαγειρικής τέχνης.
Ε. Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα

1. Τεχνίτης Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ.
2. Τεχνίτης Κομμωτικής τέχνης.
3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας − Καλλωπισμού
νυχιών και Ονυχοπλαστικής
4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Ποιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) υπάρχουν και τι ειδικότητες προσφέρουν;
  • Οι Επαγγελματικές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας: Για το σχ. Έτος 2013 – 2014 λειτούργησαν οι ΣΕΚ και οι ειδικότητες που φαίνονται εδώ.
  • Οι ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου οι οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και στις οποίες μπορείς να εκπαιδευτείς σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων.
  • Οι ΣΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού: Το Υπουργείο εποπτεύει Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης με συναφείς ειδικότητες. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις φοίτησης, καθώς και τη διαδικασία εισαγωγής θα βρεις στον παραπάνω σύνδεσμο.
  • Οι ΣΕΚ του ΟΑΕΔ : Ο ΟΑΕΔ λειτουργεί 51 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών, εφαρμόζοντας το σύστημα της Μαθητείας που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρεις στον παρακάτω σύνδεσμο.
  • ΣΕΚ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: O Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προωθεί θεσμικά τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρεις στον παραπάνω σύνδεσμο.
Πλοηγός
Ο ΠΛΟΗΓΟΣ είναι η Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάλογα με το τι ενδιαφέρει τον καθένα, στον Πλοηγό μπορεί να βρει πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης (γενική, επαγγελματική εκπαίδευση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ).
Για μία πρώτη ενημέρωση σχετικά με τις Επαγγελματικές Σχολές και τις ειδικότητες που προσφέρουν μπορούν να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενο τον Πλοηγό. Αρχικά θα πρέπει να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος το πεδίο Μαθητής ή Φοιτητής-Σπουδαστής. Στη συνέχεια, στην επιλογή Εκπαιδευτικό Επίπεδο, επιλέγει το 222 Επαγγελματική εκπαίδευση και πατά το κουμπί Αναζήτηση στο κάτω μέρος της σελίδας. Θα εμφανιστούν όλες οι επιλογές Επαγγελματικών Σχολών ανά περιοχή.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ