Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Αύγουστος 1876: Ο Ερρίκος Σλήμαν ξεκινά τις ανασκαφές στις Μυκήνες

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:50:00 π.μ. | | |
Αύγουστος 1876: Ο Ερρίκος Σλήμαν ξεκινά τις ανασκαφές στις Μυκήνες
Ήταν Αύγουστος του 1876 [ν.ημερ.], όταν ο Ἑρρίκος Σλήμαν αρχίζει τις ανασκαφές στις Μυκήνες. Βρήκε 5 θολωτούς τάφους, με πλήθος χρυσών κοσμημάτων και χάλκινων όπλων ανασκάπτοντας τον Ταφικό Περίβολο Α’. Ἐξ αιτίας τής αφθονίας των χρυσών έργων τέχνης πού ανακάλυψε, θεώρησε πώς είχε βρει το σώμα του Αγαμέμνονα.

Ὁ «πατέρας» τῆς ἑλληνικῆς προϊστορικῆς ἀρχαιολογίας, Χρῆστος Τσούντας, σὲ μία ἐκδρομή τῆς φοιτητικῆς Ἀκαδημαϊκῆς Λέσχης μὲ ξεναγὸ τὸν ἴδιο καὶ τὸν Σπυρίδωνα Λάμπρο, μόνιμο καθηγητὴ Ἑλληνικῆς ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἶχε πεῖ μεταξὺ ἄλλων:

«Ὁ Σλῆμαν εὑρῶν εἰς ἕνα ἐκ τῶν τάφων αὐτῶν σκελετὸν μὲ τὸ κρανίον ἐπί τοῦ στήθους, ἐνόμισεν ὅτι εἶνε ὁ σκελετὸς τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ ἡ θέσις αὐτή τῆς κεφαλῆς προέρχεται ἀπό τὴν δολοφονίαν, μετὰ τὴν ὁποῖαν τὸν ἔρριψαν ὅπως ὅπως ἐπί τοῦ τάφου. Ἀλλ’ αὐτό δὲν φαίνεται ὀρθόν, διότι ἡ θέσις τῆς κεφαλῆς τοῦ ἀνευρεθέντος σκελετοῦ δὲν εἶνε δυσεξήγητος. Ἀφοῦ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ἔθαπτον τοὺς νεκροὺς αὐτῶν καθημένους, φυσικὸν εἶνε μετὰ τὴν σήψιν τῶν σαρκῶν, νὰ πέση ἡ κεφαλὴ ἐπί τοῦ στήθους». 

Καὶ ὁ Λάμπρου στὸν ἐπίλογό του πρόσθεσε: « Ὁ Σλῆμαν ἀνευρίσκων τὸν ἀμύθητον ἐκεῖνον θησαυρὸν ἐκ τῶν τάφων αὐτῶν, καὶ ἀναγγέλων εὑφροσύνως τὴν μεγάλην ἀνακάλυψιν πρὸς τὸν Βασιλέα, ηὔχετο νὰ εἶνε ὁ θησαυρὸς αὐτός πηγὴ ἐθνικοῦ πλούτου διὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως, κανεὶς δὲν ἐπίστευεν ὅτι ἀντί τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου εἰς τὸν ὁποῖον ἤλπιζεν ὁ Σλῆμαν, θὰ ἤρχετο φεῦ! εἰς τὴν Ἑλλάδα…ὁ ἔλεγχος» [βλ.& 26/7]

[Κείμενο: Αρχαιότητες του Νομού Αργολίδος – Μια μικρή περίληψη (http://ellinoistorin.gr/?p=6905)]

[Εικόνα: Ὁ Ἑρρῖκος Σλῆμαν (ἐπάνω ἀπὸ τὴν πύλη, πρὸς τὰ δεξιά) καὶ ὁ Wilhelm Dörpfeld (στὸ ἄνοιγμα τοῦ τοίχου, πάνω αριστερά), στὴν Πύλη τῶν Λεόντων στὶς Μυκῆνες. Νοέμβριος 1876.]

[Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο - http://ellinoistorin.gr/]
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ