Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για την άρση πλειστηριασμών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:41:00 π.μ. |
 Απόφαση με την οποία δίνεται παράταση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου στο προσωρινό καθεστώς αναστολής πλειστηριασμών, αλλά και στις κατασχέσεις και προσωπικές κρατήσεις, υπέγραψαν ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.
Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται ουσιαστικά η ισχύς της υπουργικής απόφασης που είχε εκδόθηκε στις 21 Ιουλίου και η οποία προέβλεπε την αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση 57384/31.8.2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1867/31-08-2015, αναφέρεται:

«Αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 (πλέον 30 Σεπτεμβρίου) η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

» Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.

» Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της.

» Οι υπόχρεοι κατά νόμο, υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 1 ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

» Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από 21 Ιουλίου 2015».
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ