ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016

Λα­χειο­φό­ρος αγορά από την Επιτροπή Ειρήνης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:46:00 π.μ. |
 Η Ελ­λη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφεση και Ει­ρή­νη διορ­γα­νώ­νει λα­χειο­φό­ρο αγορά για τη στή­ρι­ξη των δρα­στη­ριο­τή­των του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – φι­λει­ρη­νι­κού κι­νή­μα­τος. 

Οι φίλοι της ει­ρή­νης μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν λα­χνούς από τις Επι­τρο­πές Ει­ρή­νης και τα γρα­φεία της ΕΕΔΥΕ: Θε­μι­στο­κλέ­ους 48, τηλ. 210 3844853 -54.

Η ενί­σχυ­ση της ει­ρή­νης μας αφορά ΟΛΟΥΣ!


Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας γνωστοποιεί την έναρξη της λειτουργίας του ιστολογίου της που βρίσκεται σε αυτή την διεύθυνση:
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ