ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΦΕΣ - ΣΦΟΛΙΑΤΕΣ

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Ξεκίνησε η Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Επιδότησης στον τομέα του Τουρισμού ΕΣΠΑ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:15:00 π.μ. |
 Ξεκίνησε η Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Επιδότησης στον τομέα του Τουρισμού ΕΣΠΑ.
Η Υποβολή Προτάσεων θα γίνεται από :
Από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Τι επιδοτείται:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Επιλέξιμες Δαπάνες


Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήματα – Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης -Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€-Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€ -Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή(0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας(6 μήνες Εργασίας).

Δεν Επιδοτούνται τα Εστιατόρια και οι Επιχειρήσεις Εστιάσεως.

Την Εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες του Προγράμματος μπορείτε να το δείτε εδώ:
www.action.gr/new_site/repository/upload/ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-A.pdf

Το Υπόδειγμα Εντύπου Υποβολής μπορείτε να το δείτε εδώ.
www.action.gr/new_site/repository/upload/Ypodeigma_Entupou_Ypovolhs_Tourismos.pdf
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ