Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει η ΠΕΔ Πελοποννήσου στις 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:52:00 μ.μ. |
Συνεδριάζει η ΠΕΔ Πελοποννήσου στις 13 Σεπτεμβρίου 2016
 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου 

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή των Αιρετών, στην ενημερωτική εκδή-λωση που διοργανώνει το Σύμφωνο των Δημάρχων, την Τετάρτη 12 Οκτώ-βρη 2016, στις Βρυξέλλες με θέμα: «Η ικανότητα των τοπικών αρχών να προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.» Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Δήμαρχοι που συμμετέχουν στο παραπάνω Σύμφωνο. 

Β. Οικονομικά θέματα 

1. Αίτημα του συλλόγου «Πολύλοφος» για συνδιοργάνωση με την ΠΕΔ της ετή-σιας γιορτής του σύκου. 

2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2016. 

3. Έγκριση της αριθμ. 4/2016 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την εξέταση των πεπραγμένων της ΠΕΔ Πελοποννήσου από 01-04-2016 έως 30-06-2016. 

Γ. Επιτροπές & Συμβούλια 

1. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμ-βούλια.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ