Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Στατιστική Υπηρεσία: Μείωση 25% στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων Επιδαύρου και Μυκηνών - Τα έσοδα όμως αυξήθηκαν 50%

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:51:00 μ.μ. |
Στατιστική Υπηρεσία: Μείωση 25% στην επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων Επιδαύρου και Μυκηνών - Τα έσοδα όμως αυξήθηκαν 50%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΙΟΣ 2016 

 Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:


Κατά το μήνα Μάιο 2016, παρουσιάστηκε μείωση των επισκεπτών των μουσείων κατά 12,4 % και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 11%. Οι εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 2,6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Μάιο 2016, εμφανίζεται μείωση των επισκεπτών κατά 18,7% και μείωση κατά 0,3% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 63,6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015 (Πίνακας 1).

Κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2016, παρατηρείται μείωση κατά 2,2% στους επισκέπτες των μουσείων και αύξηση κατά 21% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου. Οι εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 1,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2016, παρατηρείται μείωση των επισκεπτών κατά 6,5% και αύξηση κατά 25,4% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Οι εισπράξεις επίσης παρουσίασαν αύξηση κατά 50,2%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 (Πίνακας 2).

Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάιος 2016 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΙΟΣ 2015 ΚΑΙ ΜΑΙΟΣ 2016)

Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
ΜΑΙΟΣ
Μεταβολή %
2015
2016
2016/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (2)


Γενικό σύνολο επισκεπτών
1.794.317
1.490.924
-16,9

Α. Μουσεία (σύνολο)
507.006
444.078
-12,4

Μουσείο Ακρόπολης
167.480
131.675
-21,4

Εθνικό Αρχαιολογικό
52.685
47.164
-10,5

Αρχαίας Ολυμπίας
16.483
13.749
-16,6

Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου)
28.470
22.870
-19,7

Ηρακλείου (Κρήτης)
22.185
41.593
87,5

Ρόδου
9.242
7.131
-22,8

Δελφών
26.680
17.798
-33,3

Λοιπών μουσείων
183.781
162.098
-11,8

Β. Αρχαιολογικοί χώροι (σύνολο)
1.287.311
1.046.846
-18,7

Επιδαύρου (1)
55.227
41.336
-25,2

Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα
51.146
38.214
-25,3

Ακροπόλεως Αθηνών
254.593
183.458
-27,9

Σουνίου
30.551
25.654
-16,0

Ακροπόλεως Λίνδου
64.399
45.976
-28,6

Καμείρου (Ρόδου)
21.394
16.367
-23,5

Αρχαίας Ολυμπίας
51.518
48.004
-6,8

Κνωσού (Κρήτης)
70.811
69.840
-1,4

Φαιστού (Κρήτης)
14.469
10.376
-28,3

Αρχαίας Κορίνθου (1)
18.709
17.794
-4,9

Μυστρά (1)
15.139
13.972
-7,7

Δελφών
37.236
30.036
-19,3

Λοιπών αρχαιολογικών χώρων
602.119
505.819
-16,0ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣΕΙΣΟΔΟΥΣύνολο
465.829
484.803
4,1

Α. Μουσεία (επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο)
179.120
198.835
11,0

Β. Αρχαιολογικοί χώροι (επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο)
286.709
285.968
-0,3ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ)Σύνολο
6.930.630,00
10.368.546,00
49,6

Α. Μουσεία
1.468.701,00
1.430.368,00
-2,6

Β. Αρχαιολογικοί χώροι
5.461.929,00
8.938.178,00
63,6


(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.

(2) Περιλαμβάνεται ο αριθμός εισιτηρίων ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ( 2014, 2015, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2015 & 2016 )

Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ
Μεταβολή %
2014
20152015
2016
2016/2015ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Γενικό σύνολο επισκεπτών
14.107.303
14.725.895
4.517.365
4.292.366
-5,0
Α. Μουσεία (σύνολο)
4.154.142
4.405.842
1.572.359
1.537.818
-2,2
Μουσείο Ακρόπολης
1.377.409
1.510.615
554.496
493.841
-10,9
Εθνικό Αρχαιολογικό
459.115
476.754
184.631
166.329
-9,9
Αρχαίας Ολυμπίας
134.976
135.972
55.933
51.726
-7,5
Παλάτι Ιπποτών (Ρόδου)
258.906
251.091
45.826
40.071
-12,6
Ηρακλείου (Κρήτης)
198.942
201.657
44.890
94.133
109,7
Ρόδου
79.878
87.824
15.336
13.386
-12,7
Δελφών
190.314
205.369
85.816
66.969
-22,0
Λοιπών μουσείων
1.454.602
1.536.560
585.431
611.363
4,4
Β. Αρχαιολογικοί χώροι (σύνολο)
9.953.161
10.320.053
2.945.006
2.754.548
-6,5
Επιδαύρου (1)
416.323
443.565
173.038
136.039
-21,4
Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα
377.336
402.565
164.428
134.462
-18,2
Ακροπόλεως Αθηνών
1.563.434
2.043.868
610.082
591.692
-3,0
Σουνίου
203.269
236.285
90.766
79.270
-12,7
Ακροπόλεως Λίνδου
630.042
580.875
89.938
64.810
-27,9
Καμείρου (Ρόδου)
177.859
152.204
32.677
24.812
-24,1
Αρχαίας Ολυμπίας
464.990
439.836
121.769
119.013
-2,3
Κνωσού (Κρήτης)
670.499
632.288
125.969
131.217
4,2
Φαιστού (Κρήτης)
105.643
94.689
25.557
17.548
-31,3
Αρχαίας Κορίνθου (1)
161.819
141.490
48.082
57.134
18,8
Μυστρά (1)
113.815
117.010
42.441
40.802
-3,9
Δελφών
293.944
319.754
120.820
105.906
-12,3
Λοιπών αρχαιολογικών χώρων
4.774.188
4.715.624
1.299.439
1.251.843
-3,7ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣύνολο
4.717.338
4.181.646
1.722.861
2.127.654
23,5
Α. Μουσεία
1.715.777
1.538.201
743.017
898.813
21,0
Β. Αρχαιολογικοί χώροι
3.001.561
2.643.445
979.844
1.228.841
25,4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (σε ευρώ)
Σύνολο
54.663.545,00
56.224.962,00
14.631.975,00
20.161.619,00
37,8
Α. Μουσεία
11.793.726,00
12.385.213,00
3.518.108,00
3.467.372,00
-1,4
Β. Αρχαιολογικοί χώροι
42.869.819,00
43.839.749,00
11.113.867,00
16.694.247,00
50,2
(1) Ισχύει ενιαίο εισιτήριο για το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο.ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Έρευνα Κίνησης   Η έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει αποτελέσματα από το έτος

Μουσείων και     1970, με συγκέντρωση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (TAΠ) του

Αρχαιολογικών       Υπουργείου Πολιτισμού των στοιχείων που αναφέρονται στον αριθμό των επισκεπτών και στις

χώρων                   εισπράξεις από τα διατεθέντα εισιτήρια στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους.

Για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης διαθέτουμε στοιχεία επισκεπτών και εισπράξεων από το μήνα

Δεκέμβριο του 2009.

Νομικό πλαίσιο   Η παρούσα έρευνα από το έτος 1970  είναι συνεχής και παράγει μηνιαία στοιχεία και κατ΄

επέκταση ετήσια, τα οποία στηρίζονται στην ΚΥΑ 15189/Β379/73. Η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην

πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους σε

ολόκληρη την Ελλάδα.

Περίοδος              01/5/2016 έως 31/5/2016

Αναφοράς

Πληροφορίες για  Από τον Ιανουάριο του έτους 2002, θεωρούνται επισκέπτες Μουσείων και Αρχαιολογικών

την καταβολή     χώρων, εκτός των ατόμων που αγοράζουν εισιτήριο εισόδου, και τα άτομα στα οποία χορηγείται

εισιτηρίου               εισιτήριο ελεύθερης εισόδου. Για την είσοδο στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους

καταβάλλεται από  16.06.1996  το  προβλεπόμενο  εισιτήριο  από  όλους  ανεξαιρέτως  τους

επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, καθ’ όλες τις ημέρες του έτους, εκτός από τις ακόλουθες

κατά τις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους:

1.Τις εθνικές επετείους (25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου)

2.Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα κατά το διάστημα 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

3.Την 6η Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)

4.Την 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

5.Την 18η Μαϊου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

6.Την 5η Ιουνίου (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)

7.Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής

Κληρονομιάς)

Εισιτήρια              Από την καταβολή του εισιτηρίου απαλλάσσονται :

ελεύθερης

εισόδου
1. Όλοι οι νέοι έως 18 ετών από τις χώρες της ΕΕ με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

2.  Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και των  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών των χωρών της ΕΕ καθώς και των σχολών Ξεναγών με επίδειξη

φοιτητικής ταυτότητας

3. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού με επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας

4. Οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς

Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)

5. Οι ξεναγοί με επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης

6. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας,

Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης

7. Οι δημοσιογράφοι με επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας

8. Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

9. Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου μετά από σχετική έγκριση

10. Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα

11. Οι κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου

12. Οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού

Αριθμός ενιαίων   Από τον Απρίλιο 1999, εκτός του καθιερωμένου εισιτηρίου, άρχισε να καταβάλλεται ενιαίο

εισιτηρίων               εισιτήριο σε ορισμένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το σύνολο των εισιτηρίων αυτών

για το μήνα Μάιο του 2016 ανέρχεται σε 71.043 .

Παραπομπές         Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

χώρων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της EΛΣΤΑΤ  (www.statistics.gr). Επιπλέον,

λεπτομέρειες για την παρούσα καθώς και για παλαιότερες χρονολογικές σειρές διατίθενται

στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ