Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Το ΚΤΕΛ Αργολίδας ζήτησε να προβλεφθεί θέση αποεπιβίβασης επιβατών και χώρος αφετηρίας και στάθμευσης στο λιμάνι Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:09:00 π.μ. |
Το ΚΤΕΛ Αργολίδας ζήτησε να προβλεφθεί θέση αποεπιβίβασης επιβατών και χώρος αφετηρίας και στάθμευσης στο λιμάνι Ναυπλίου
  Αίτηση του ΚΤΕΛ Αργολίδας συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Λιμενικού ταμείου Ναυπλίου όπου ζητά να εξεταστούν τα σημεία (αφετηρίες ή στάσεις) που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αστικής και ημιαστικής συγκοινωνίας της ΚΤΕΛ Αργολίδας στον χώρο του λιμένα, να εξεταστεί η κυκλοφοριακή σχέση με τον κόμβο ώστε να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία και η δημιουργία χώρου αφετηρίας και στάθμευσης

Το πρακτικό της συνεδρίασης:

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΤΕΛ Αργολιδας  Κατά την συζήτηση του θέματος παράστησαν και εκπρόσωποι της ΚΤΕΛ Αργολίδας.

Το θέμα εισάγεται με την διαδικασία του κατεπείγοντος λαμβανομένου υπόψη ότι προχωρούν οι διαδικασίες τόσο του ΠΕΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ όσο και της κυκλοφοριακής μελέτης και πρέπει να εξεταστεί άμεσα και το αίτημα της ΚΤΕΛ Αργολίδας .

Τα Μέλη του Δ/Σ αποδέχθηκαν την συζήτηση του θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι η ΚΤΕΛ Αργολίδας υπέβαλε αίτηση – ένσταση και ζητά:

1.Να εξεταστούν τα σημεία (αφετηρίες ή στάσεις) που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αστικής και ημιαστικής συγκοινωνίας από τα επαγγελματικά οχήματα της ΚΤΕΛ Αργολίδας στον χώρο του λιμένα.

2. Να ληφθεί υπόψη από τους μελετητές και τον δήμο το σκαρίφημα που υποδεικνύει την πιθανή θέση διαμόρφωσης του χώρου αυτού και να εξεταστεί η κυκλοφοριακή της σχέση με τον κόμβο ώστε να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία (η συχνότητα κίνησης λεωφορείων είναι 3- 5 λεωφορεία / ώρα ).

Τέλος ζητούμε την δημιουργία χώρου αφετηρίας και στάθμευσης με τους όρους που θα υποδείξει ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο, ώστε να διευκολυνθεί η συγκοινωνία της πόλης και το επαγγελματικό μας έργο ….

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει να αποστείλουμε το αίτημα της ΚΤΕΛ στον μελετητή του κόμβου προκειμένου να προβλεφθούν δυο θέσεις για αποεπιβίβαση επιβατών της ΚΤΕΛ μια χρήση δηλαδή που συνάδει και με τις λοιπές χρήσεις του λιμενα.

Τα μέλη του Δ/Σ μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους και αφού έλαβαν υπόψη: 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου του 2. Τις διατάξεις του Ν.2738/99 3. Τις διατάξεις του Ν. 4150/2013 4. Την αίτηση της ΚΤΕΛ Αργολίδας Αποφασίζει ομόφωνα

Όπως αποσταλεί το αίτημα της ΚΤΕΛ στον μελετητή του κόμβου προκειμένου να προβλεφθούν δυο θέσεις για αποεπιβίβαση επιβατών της ΚΤΕΛ μια χρήση δηλαδή που συνάδει και με τις λοιπές χρήσεις του λιμένα Ναυπλίου.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ