Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:47:00 μ.μ. |
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 10:30 το πρωί στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης παρακάτω:


 1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Έγκριση αλλαγών δικαιούχων μισθωμάτων της Π.Ε. Αργολίδας (α.π. 226682/32573) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς – διανομής νωπών προϊόντων για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ της ΠΕ Αργολίδας (α.π. 249242/35850) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

3. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει την ΠΕ Αργολίδας ενώπιον του Α΄Τμήματος του ΣΤΕ στις 10/10/2016 (υπόθεση: συζήτηση αίτηση αναίρεσης των Ρομποτή Βασιλείου κλπ) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (α.π. 250145/1396) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

4. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έγκριση αποτελέσματος κατακύρωσης της Δημοπρασίας & Ανάθεση της προμηθείας: «ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 400 κ.μ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ», Π/Υ: 40.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΚΑΠ 2007 ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (α.π.: 249122/55897) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εφημερίδων που αφορούν το έργο έργου : «ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΖΑΤΟΥΝΑ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ» (α.π. 251601/56437) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

6. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΠΛΑΤΩΜΑ" ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, "ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ "ΣΠΑΡΤΕΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», Π/Υ: : 3.600.000,00 €, αρ. έργου: 2012ΣΕ07580056 (α.π.: 239675/53857) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

7. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)» (α.π. 204648/46268) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

11. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου Τρίπολης κ.Ηλία Κοκκίνη περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της 26/2015 απόφασης αναστολής εκτέλεσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

12. Έγκριση: α) σχεδίου διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη «προμήθειας Υγρών Καυσίμων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου προϋπολογισμένης δαπάνης 220.400,00 € με Φ.Π.Α., β) πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισμού.(α.π. 239162/53713) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια διαφόρων ειδών και εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας (α.π. 239171/53718) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια διαφόρων ειδών και εκτέλεση εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας (α.π. 249147/55904) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

15. Έγριση ανάληψης υποχρέωσης , έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (α.π. 253303/56853) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή έργου (α.π. 252890/56710) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

17. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην έκθεση INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2016 που θα διεξαχθεί από 13 έως 15/10/2016στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

18. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SIAL 2016», η οποία πραγματοποιείται από τις 16/10/2016 έως 20/10/2016 στο Παρίσι, στη Γαλλία. (α.π.234475/52730) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

19. Έγκριση και ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Αρκαδίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. (α.π. 254403/57073/30-9-2016). ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

20. Ανάδειξη νέου αναδόχου – μεταφορέα λόγω αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου (α.π. 243378/54571/30-9- 2016). ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

21. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την από 8-9-2016 επιστολή του κ.Παναγιώτη Χουντή περί μεταφοράς μαθητών (α.π. 243304/54545/30-9-2016) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

22. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έγκριση συνέχισης της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Ερμού 94 στην Κόρινθο, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για ένα ακόμα έτος, για τη στέγαση της εννεαμελούς οικογένειας Θεοδωροπούλου Γεωργίας (α.π.:236305/50578) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕ 

23. Έγκριση δαπανών 2016 για τις ανάγκες της Π.Ε. Κορινθίας (α.π.: 249584/53461) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας (α.π. 251217/53815) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας (α.π. 252766/54175) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και αμοιβή εργασιών για την επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Κορινθίας (α.π. 253071/54217) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

27. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΛΥΓΙΑΣ» π/υ 180.000€ (α.π. 249628/53480) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

28. Ορισμός Α)δικηγόρου προκειμένου ν’αναλάβει όλες τις αναγκαίες ενέργειες σχετικά με την πράξη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ -ΝΕΜΕΑ», Π/Υ: 5.000.000 €, Αναδόχου: Κ/Ξ ΕΝΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ Β) δικηγόρου να καταθέσει ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και γενικά ν’ αναλάβει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εκτέλεση της εντολής Γ)δικαστικού επιμελητή (α.π.248217/53112) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

29. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Λακωνίας όρων διακήρυξης και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού μελανιών (εκτυπωτών και φαξ) και λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας» π/υ 10.887,1€ (χωρις ΦΠΑ) και έγκριση των σχετικών επιτροπών διαγωνισμού (α.π. 246891/34107) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Λακωνίας για εργασίες επισκευής 40 στεγάστρων στο χώρο στάθμευσης όπισθεν Διοικητηρίου ΠΕ Λακωνίας (α.π. 251557/34690) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Λακωνίας για εργασίες επισκευής του Η/Ζ της ΠΕ Λακωνίας, προμήθειας ανταλλακτικών και λιπαντικών αναλώσιμων (α.π. 251584/34692) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια υλικών για το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Λακωνίας (α.π. 251602/34694) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

33. Έγκριση πρακτικού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και επιτροπή ενστάσεων με τους αναπλήρωτές τους για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΠ) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ» (α.π. 247473/34195) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις βάρος του π/υ της ΠΕ Λακωνίας για την προμήθεια 11 μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας (α.π. 251416/34675) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

35. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας στις 27/12/2016 όπου θα συζητηθεί η αγωγή του Φωτίου Κυριακόπουλου κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου (α.π. 1393) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

36. Έγκριση χορήγησης εξουσιοδότησης διενέργειας διαγωνισμού από τον ΟΑΕΔ για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Καλαμάτας (ΕΠΑΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΠΑ2) (α.π. 43785) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της ΠΕ Μεσσηνίας (α.π. 52594) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

38. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ετήσιας συνδρομής επιστημονικού περιοδικού για τη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας (α.π. 53477) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

39. Εγκριση δαπανών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (α.π. 53604) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας (α.π. 54198) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

41. Έγκριση δαπάνης για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προσωπικού της ΠΕ Μεσσηνίας (α.π. 54544) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

42. Εγκριση δαπανών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (α.π. 54548) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

43. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της με αριθμ. 1/2016 Επαναληπτικής Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (α.π. 54551) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ