Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος: “Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα”

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:07:00 π.μ. |
Εφαρμογή συμπληρωματικού προγράμματος: “Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα ”
 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα περιόδου 2016-2017, στη Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής για υφιστάμενες αμπελουργικές εκτάσεις.


          Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
·         της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
·         της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
·         της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών με παράλληλη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος
          Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2752-360278 και 2752-360277.

         
                                                                                    Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                                        

                                                                                                             
                                                                                         Δήμου Δημήτριος 

                                                                                             Γεωπόνος
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ