ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 22 θέματα στις 5 Δεκεμβρίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:00:00 π.μ. |
Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 22 θέματα στις 5 Δεκεμβρίου
 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί  στις 5-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης –αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου για την πράξη :« Συγκρότηση & λειτουργία Κέντρου Κοινότητας & Κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ».

2ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εγκρίσεως Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Ναυπλιέων και των Δήμων εταίρων Άργους – Μυκηνών, Επιδαύρου & Ερμιονίδας.

3ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση συμμετοχής του Δ. Ναυπλιέων στην πράξη Κέντρα Δια Βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.

4ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί έγκρισης της αρ. 73/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ που αφορά « έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 » .

5ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δ. Ναυπλιέων, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών .

6ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί παράτασης ή μη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αργολικού.

7o ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση θέσης στάσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του καταστήματος ορθοπεδικών ειδών του Σταθόπουλου Γεωργίου στην οδό Ασκληπιού 25 στη ΔΚ Ναυπλίου.

8o ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο επί αιτήσεως της Τουρπέτα Αλεξάνδρας για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ζυμβρακάκη , εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου.

9ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί έγκρισης ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ναυπλιέων στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» .

10o ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

11ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης με τη χορωδία του Ι.Ν Αγ. Νικολάου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

12ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής και εκτέλεσης έργου : « Διαπλάτυνση και αντιστήριξη οδού Αγ. Παντελεήμονα Αραχναίου » π/υ 7.168,44 € με ΦΠΑ

13ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής και εκτέλεσης έργου: « Επείγουσες εργασίες στήριξης του Ενετικού » π/υ 6.820€ με ΦΠΑ

14ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής και εκτέλεσης έργου: « Διαμόρφωση οδοστρώματος στις γραμμές του ΟΣΕ στο Τμήμα πεζόδρομου Θεσσαλονίκης ».

15ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής και εκτέλεσης έργου « Συμπληρωματικές εργασίες και συναρμογές πεζοδρόμων στη Βας. Κων/νου ».

16ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής και εκτέλεσης έργου «Eπισκευές -Συντηρήσεις Δημ. Κτιρίων ».

17ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης « ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Ασίνης ».

18o ΘΕΜΑ ΗΔ
Έγκριση διοργάνωσης εβδομάδας προληπτικού ιατρικού ελέγχου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

19ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

20o ΘΕΜΑ ΗΔ
Τροποποίηση προϋπολογισμού.

21ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου « Διαμόρφωση και ανάπλαση τμημάτων των οδών Βασ. Κω/νου, Κιλκίς, Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης ».

22ο ΘΕΜΑ ΗΔ
Περί εγκρίσεως εγχειριδίου διαχειριστικής επάρκειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ

Τακτική συνεδρίαση του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»

Έχω την τιμή να παρακαλέσω όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί εγκρίσεως της μελέτης «Προμήθεια σπόρων και έτοιμου γκαζόν» προϋπολογισμού € 13.976,60 (μελ.7/2016), και διάθεση πίστωσης

ΘΕΜΑ 2ο
Περί εγκρίσεως της μελέτης και των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Κούρεμα γκαζόν» προϋπολογισμού € 66.901,28 (μελ.8/2016) και διάθεση πίστωσης

ΘΕΜΑ 3ο
Περί απευθείας αναθέσεως εκτελέσεως της εργασίας «Συντήρηση και επέκταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος κοινοχρήστων χώρων» μελ.4/2016

ΘΕΜΑ 4ο
Περί απευθείας αναθέσεως εκτελέσεως της εργασίας «Καθαρισμός αγριόχορτων πρανών» μελ.3/2016

ΘΕΜΑ 5ο
Περί εγκρίσεως πληρωμής του αναδόχου του έργου «Συντήρηση γκαζόν» ποσού € 66.359,93 (μελ.9/2015) και διάθεση πίστωσης

ΘΕΜΑ 6ο
Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στα τοπικά διαμερίσματα» 

Τακτική συνεδρίαση του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ»


Έχω την τιμή να παρακαλέσω όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», προσέλθετε την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:45 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί εγκρίσεως της μελέτης εκτέλεσης της εργασίας «Κοπές κλαδέματα και φυτεύσεις δένδρων» προϋπολογισμού € 4.495,00 (μελ.6/2016) και διάθεση πίστωσης.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ


ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ