Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ το 2017

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:07:00 μ.μ. |
Τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ το 2017
 Αναρτήθηκαν, σήμερα, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι την 23.05.2017 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, έως την 24.05.2017 και ώρα 14:00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Δικαιούχοι
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Εργαζομένων
Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ανέργων
Δικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Πάροχοι
Προσωρινό Μητρώο Παρόχων
Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ