Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Το ιστορικό ανέγερσης και η τεχνική περιγραφή του νεοανεγερθέντος Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:42:00 μ.μ. |
Το ιστορικό ανέγερσης και η τεχνική περιγραφή του νεοανεγερθέντος Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά στην Αργολίδα
Στην   θέση  ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ , που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια πρώην κοινότητας ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ  και  σημερινής ΤΚ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ  - ΔΕ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ εκτός σχεδίου , κατασκευάστηκε υπό της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ  «Ο Ιερός  Ναός του ΑΓ.ΛΟΥΚΑ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ   » . Το συγκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την οικογένεια ΣΑΟΛΙΔΗ .   

Το έργο κατασκευαστικέ με τη υπ αριθ. 7/2015 άδεια Δόμησης της ΥΔΟΜ της εκκλησίας της Ελλάδος μετά από γνωμοδότηση  όλων των συναρμοδίων κατά το νόμο υπηρεσιών.

Η ιδιοκτησία πού  ανεγερθεί η παραπάνω ναός    παραχωρήθηκε από την τοπική ενορία της Υπαπαντής του Χριστού Λευκακίων  στην  Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος .  Η συγκεκριμένη έκταση προέρχονταν από δωρεάν  προχώρηση   των κατοίκων του οικισμού « Σπαϊτζικου »  τμήματος της σημερινής  τκ Λευκακίων κατά το έτος 1905  σύμφωνα με το υπ αριθ.  133/ 7-1-1905 δωρητήριο.

 Η συγκεκριμένη έκταση είναι συνολικής  επιφανείας   857353.00 μ2 .Σε πρώτη φάση η δ/ση δασών μετά από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος,   με τη υπ αριθ. 61485/1833/ 28-6-2014  απόφαση της  αποχαρακτήρισε έκταση  8467,15 μ2 για τις ανάγκες ανέγερσης του Ιερού Ναού του  ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.
Η  τοπογραφία της περιοχής δείχνει ότι πρόκειται για  μια κοιλαδόμορφη έκταση που διαμορφώνεται εκατέρωθεν  του τοπικού ρέματος  « Δαφνόρεμα.».  Το συγκεκριμένο ρέμα είναι η μισγάγγεια της ευρύτερης περιοχής ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΑΡΑΚΑΔΙΚΟΥ ,ΛΥΚΟΤΡΟΥΠΗ , ΔΡΕΠΑΝΟΥ  , που έχει φυσικό αποδέκτη το αργολικό κόλπο ΝΑ του Ναυπλίου

Η επιλεχθείσα θέση είναι δεσπόζουσα και το τοπικό ανάγλυφο ικανό να  ενσωμάτωση σημαντικό τμήμα του όγκου του ναού  στο συγκεκριμένο σημείο   έτσι ώστε ο όγκος του ναού  να μην  ανταγωνιστικός με το περιβάλλον.

Mε την κατασκευή του  Ι.Ν.  Αγ. Λουκα  στην συγκεκριμένη περιοχή σε συνδυασμό με τους   παρακάτω παράγοντες  :
 α) Ο Αγ. Λουκάς ο Ιατρός , είναι ένας άγιος  που τυγχάνει μεγάλου σεβασμού και αγάπης από την εκκλησία της Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας , επομένως δημιουργεί σημείο αναφοράς για μεγάλο αριθμό   επισκεπτών-προσκυνητών  στην ευρύτερη περιοχή
β)  Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται κοντά στην Ιστορική πόλη του  Ναυπλίου μια πόλη σημαντική  ιστορική  και αρχιτεκτονική εξέλιξη  στην  Νεότερη ιστορία της χώρας μας.
δημιουργoύνται  οι  προϋποθέσεις ανάπτυξης    ένας προσκυνηματικού κέντρου. Αυτό επιβάλει μακροπρόθεσμα  την δημιουργία σημαντικών υποδομών ικανών  να υποδέχεται το σύνολο των επισκεπτών αλλά και ταυτόχρονα να διατηρεί την αισθητική   του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής

Γενική περιγραφή της ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του ΙΝ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

 α)  Ο  Ιερός ναός του Αγίου Λουκά
Η θέση  του ,    «Ιερού ναού του Αγίου Λουκα»  είναι περίπου στο κέντρο του οικοπέδου και καλύπτει διαμορφωμένη επιφάνεια  διαστάσεων 20μ*27μ =540 μ2 . Η κτιριολογική κατανομή αναλύεται ως εξής : α) υπόγειος χώρος ιερών σκευών και κειμήλιων επιφανείας  384,960 μ3 του ΑΓΙΟΥ β) ισόγειος ναός 200,63 μ2  γ) περίβολος ναού : 155,04 μ2. Ως περίβολο προσδιορίζουμε των αύλειο χώρο πέριξ του ναού που οριοθετείται από την οροφή του υπογείου ΧΩΡΟΥ   από την βόρεια και δυτική πλευρά  ενώ στις υπόλοιπες   από μία  διαμορφωμένη επιφάνεια πέριξ του ναού. Ο υπόγειος χώρος είναι   ύψους 3μ. και διαστάσεων 15,4μ.*22,14μ. και  αποτελεί και το επίπεδο έδρασης του κυρίως ναού καθώς και του περίβολου αυτού.

Τα ανάγλυφο της  θέση θεμελίωσης του συγκροτήματος του Ιερού ναού, βρίσκεται σε  μία κλητή που αρχίζει με  ήπια κλίση και βαθμιδωτά οξύνεται. Το όρυγμα εκσκαφών  θεμελίωσης   του συγκροτήματος    αρχίζει από την ισοϋψή των 103 μ και τελειώνει στην ισοϋψή των 107 μ  σχηματίζοντας ένα τραπεζοειδές όρυγμα με ελάχιστο βάθος εκσκαφής στην δυτική πλευρά 3,00μ ενώ στην ανατολική  έχουμε το μέγιστο βάθος εκσκαφής στα 5,00 μ  . Αυτή η μορφή του ορύγματος επιτρέπει στην δυτική πλευρά   ενα τμήμα του    υπογείου  να είναι πάνω από την στάθμη του φυσικού εδάφους ενώ το ανατολικό  και το νότιο ενσωματώνονται στην εκσκαφή. Η βόρεια πλευρά του ορύγματος ταπεινώνεται μέχρι το επίπεδο του δαπέδου του υπογείου και η εκσκαφή συνεχίζεται  μέχρι το βόρειο όριο του οικόπεδου προκειμένου να δημιουργηθεί ο αύλειος χώρος του ναού. Μετά την θεμελίωση του ακλούθησε  η κατασκευή του υπογείου ενός επιπέδου διαστάσεων 22,14*13 και ύψους 3,00 σχηματίζοντας ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  , όγκος του οποίου ενσωματώνεται λόγο της μορφής του ορύγματος στο έδαφος . Η επιφάνεια του  υπόγειου  χώρου των  ιερών σκευών και κειμήλιων  είναι  384,960 μ2 εκ της οποίας τα 200.63 μ2 είναι το χώρος κάτω από την επιφάνεια του χώρου του ιερού ναού ενώ τα υπόλοιπα 184,14 μ2 είναι κάτω από τον περίβολο του ναού. Ο υπόγειος  χώρος ιερών σκευών και κειμήλιων  εξυπηρετείται από ένα διάδρομο 2,5*22,00 σε όλο το πρόσωπο της βόρειας πλευράς του υπογείου ενσωματωμένο στη επιφάνεια και τον όγκο του υπογείου. Η είσοδος στο διάδρομο  γίνεται από άνοιγμα που βρίσκεται στο βόρειο σημείο της δυτικής πλευράς. Στο χώρο του υπογείου υπάρχουν οι χώροi υγιεινής τουαλέτες- wc   καθώς και χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ.    

 Στο πρόσωπο  δυτική πλευράς διαμορφώνεται κατάλληλα το έδαφος ώστε να κατασκευαστή η κύρια κλίμακα εισόδου  προς τον περίβολο του ναού. Η έδραση της γίνεται κλιμακωτά επί του εδάφους , αρχίζοντας το επίπεδο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου  του υπογείου ακολουθεί  στο επίπεδο της οροφής του υπογείου , που είναι και το δάπεδο του ιερού ναού και τμήματος του αυλειου χώρου.
Ο κατασκευασθείς ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ  εμφανίζει στοιχεία της εθνικής ρωσικής περιόδου (τέλη 15ου -τέλη 18ου αι.) με έντονες επιρροές από τη βυζαντινή ναοδομία . Κατά την περίοδο αυτή με κέντρο την Μόσχα, διαμορφώθηκε ο κλασσικός τύπος των κρομιόσχημων ρωσικών τρούλων και η εθνική ρωσική εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, παραδόξως όχι από Ρώσους, αλλά ἀπό Ιταλούς αρχιτέκτονες. Το σήμα κατατεθέν της ρώσικης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, οι κρομιόσχημοι τρούλοι , συνήθως επιχρυσωμένοι, άλλοτε πολύχρωμοι παραπέμπουν όσον αφορά το σχήμα τους σε φλόγα λαμπάδας και γι’αυτό άλλωστε εμφανίζονται συνήθως σε μεγάλο αριθμό ανά ναό. Η άφθονη ξυλεία που υπήρχε στα δάση της Ρωσίας επέτρεψε να κατασκευάζεται αυτό το ιδιαίτερο από στατικής απόψεως σχήμα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι οι υψίκορμες αναλογίες των ναών, οι οποίες δημιουργούν έντονο κοντράστ με τις επικρατούσες χιονισμένες ρωσικές πεδιάδες και εντείνουν το θρησκευτικό συναίσθημα της ανύψωσης. Ο ναός είναι απλός εγγεγραμμένος σταυροειδής μετά τρούλου, απλής τετράγωνης κάτοψης διαστάσεων 13μ*13μ., τρίκλιτος, με τέσσερις συνολικά κίονες (2+2) ..

Οι διαστάσεις της κάτοψης αναπαράγονται και στις όψεις του κτιρίου. Ο κύριος όγκος του ναού, έχει ύψος 13μ. με αποτέλεσμα αυτός νοητά να σχηματίζει έναν κύβο διαστάσεων 13*13*13. Πέραν αυτού του κύβου υψώνεται ο κρομιόσχημος τρούλος ύψους 4,95μ. ο οποίος εδράζει σε κυκλικό τύμπανο ύψους 4,30μ. στο οποίο υπάρχουν έξι υψίκορμοι φεγγίτες. Οι φεγγίτες αφενός ανακουφίζουν τον όγκο του τύμπανου και αφετέρου φωτίζουν άνωθεν το ναό σύμφωνα με τα πρότυπα της βυζαντινής ναοδομίας.  Στη νότια και βόρια όψη του ναού εγγράφονται τρία τόξα με το κεντρικό να είναι ελαφρώς ψηλότερο και πλατύτερο έναντι των άλλων. Και εδώ οι υψίκορμες αναλογίες είναι ιδιαίτερα εμφανής με τη γένεση των τόξων να βρίσκονται σε στάθμη άνω των 10μ. ενώ η ακτίνα του κεντρικού και μεγαλύτερου τόξου να είναι περί τα 2μ. Σε κάθε τόξο εγγράφεται ένα υψίκορμο άνοιγμα με κυκλική απόληξη και με στάθμη  ποδιάς  στα 5,67μ.. Ακριβώς κάτω από τις ποδιές των ανοιγμάτων υπάρχει ζώνη διακόσμησης από φορούσα.
Στην ανατολική όψη προεξέχουν τα ημικύκλια του ιερού σύμφωνα πάντα με τα βυζαντινά πρότυπα τα οποία είναι εμφανή σε πολλά στοιχεία της ρωσικής ναοδομίας αυτής της εποχής. Το μέγιστο ύψος του ναού είναι  25,85 μ

Περιγραφή υλικών όψεων
Οι όψεις του ναού περιλαμβάνουν τα κάτωθι υλικά:
1)    Επικάλυψη κρεμμυδόσχημου τρούλου εξολοκλήρου με φύλλα χαλκού πάχους 6 χιλ. και βάρους 5,4 χιλγρ./ m2 σε φυσικό χρώμα που υπόκειται σε οξείδωση με είδη ελαφρώς οξειδωμένη και σταθεροποιημένη (μπρονζέ) επιφάνεια.
2)    Επικάλυψη στέγης ναού εξολοκλήρου με φύλλα χαλκού πάχους 6 χιλ.  και βάρους 5,4χιλγρ./m2 σε φυσικό χρώμα που υπόκειται σε οξείδωση με είδη ελαφρώς οξειδωμένη και σταθεροποιημένη (μπρονζέ) επιφάνεια.
(Λόγω μη υδρατμοπερατότητας του υλικού θα πρέπει η επικάλυψη με φύλλα χαλκού να πραγματοποιηθεί με τη μορφή δικέλυφης αεριζόμενης κατασκευής).

β)  Ο αύλειος    Χώρος του Ναού.
Ο αύλειος χώρος του ναού δημιουργείται  από την  επέκταση του  ορύγματος εκσκαφών της θεμελίωσης του συγκροτήματος του ναού μέχρι το βόριο όριο του οικοπέδου . Το επίπεδο  εκσκαφών του αύλειου χώρου είναι μέχρι την  στάθμη του δαπέδου του υπογείου. Η ανατολική πλευρά του ορύγματος θα  διαμορφώνεται σε ενα σύστημα  διαδοχικών επίπεδων με μεταξύ τους  ανισοσταθμία 1μ. Τα διαμορφωμένα των άνδηρα των επιπέδων θα φυτεύουν με ανάλογα φυτά της περιοχής
 Χρήση των υλικών για διαμορφώσεις των ελευθέρων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δομικών υλικών , τη βλάστηση και τον εξοπλισμό   διαδραματίζουν  σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση των    όρων μικροκλίματος και θερμικής άνεσης  ανάλογα και με τον προσανατολισμό του εξεταζομένου χώρου διότι χρησιμεύουν για την συλλογή και την διάχυση της θερμότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη  χρήσης υλικών με βελτιωμένη την ικανότητα των θερμικών χαρακτηριστικών ειδικότερα την θερινή  περίοδο λόγω της αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβιλίας.

Η επιλογή των υλικών δαπεδόστρωσης   είναι σημαντική γιατι σε μεγάλο καθώς προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες θερμικής και οπτικής  άνεσης. Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν μικρό ποσοστό προσπίπτουσας ακτινοβολίας καθώς αντανακλούν το μεγαλύτερο ποσοστό και επομένως οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι  μικρότερες συμβάλλοντας στην μείωση της υπερθέρμανσης του γύρω χώρου καθώς και κτιρίου του Ναού σημαντικός παράγοντας και την θερινή περίοδο.
Δροσερά υλικά θεωρούνται αυτά με ελαφριά χρώματα και υψηλή θερμική ικανότητα και προτείνονται για την συγκειμένη περιοχή.   Η χρήση   πολύ ανοικτών χρωμάτων αποφεύγεται καθώς η μεγάλη αντανακλαστικότατα των υλικών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα θάμβωσης κατά την διάρκεια της ημέρας και διεποχιακά .

Το προτεινόμενο υλικό επίστρωσης είναι ο κυβόλιθος ο οποίος τοποθετείται με εγκιβωτισμό πάνω σε άμμο θαλάσσης ώστε να είναι εύκολη και η απορροή των όμβριων υδάτων προς των υδροφόρα ορίζοντα έτσι αποφεύγεται η ανάγκη κατασκευής δικτύων συλλογής οβριών   .
ΟΙ προτεινόμενοι τσιμεντοκυβόλιθοι  είναι  ψυχροί   ακριβώς για τον λόγο ότι στην πιο ζεστή ημερήσια ζώνη του καλοκαιριού μπορούν να εκπέμπουν μέχρι και 10 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία από του αντίστοιχους κανονικούς . Για αισθητικούς λόγους το τελείωμα τους  θα είναι τεχνητά  παλαιομαίνο.

Στη περιοχή του αυλειου χώρου θα γίνει εκτεταμένη δαπεδόστρωση  με ψυχρούς κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης σε άμμο . Ο εγκιβωτισμός του υλικού θα γίνει περιμετρικά από τα κατασκευασμένα τοιχία .Κατά μήκος της δυτικής πλευράς του οικόπεδου και παράλληλα το τσιμεντένιο περίφραγμα θα δημιουργηθεί χώρος πλάτους 1,50 μ για  δενδροφύτευση . Τα διαμορφωμένα άνδηρα περί του χώρου θα επιχωθούν και θα  δενδροφυτευθούν. Με αντιολισθητικές πλάκες θα χωροθετειθεί  οδεύση των  ΑΜΕΑ που θα οδηγεί προς τον Ναού.

Η φυτοτεχνική  διαμόρφωση πρέπει να  αρμόζει στο ύφος της περιοχής ετσι ώστε να έχουμε μια ήπια προσαρμογή στο τοπικο περιβάλλον   της περιοχής του εν λόγο ,έργου.  Η φυτοτεχνική εγκατάσταση πρέπει χλωριδικά και μορφολογικά να συνδέεται με την βλάστηση της περιοχής και να αποτελει φυσική συνέχεια . Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δένδρα όμοια με αυτά που δεσπόζουν στην γύρω περιοχή και αυτά είναι ελαιόδεντρα και θάμνοι.

γ )  Χώρος στάθμευσης Αυτοκίνητων
Ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων θα δημιουργηθεί κατά μήκος του αγροτικούς δρόμου που αρχίζει από την Επαρχική οδό Ναυπλίου – Καντιας εν συνεχεία  διασχίζει όλη την κοιλαδόμορφη έκταση της περιοχής « Κριθαράκι» με κατεύθυνση  από βορά προς νότο και  ακολουθώντας παράλληλα την   κατεύθυνση ροής  του «Δαυνορεματος» καταλήγει  στον οικισμό των Λευκακίων. Η διάστρωση του χώρου στάθμευσης θα γίνει  ακλουθώντας τις αρχές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ,  που περιγράψαμε στη διάστρωση του αύλειου χώρου , θα διαστρωθεί  με τσιμεντοκυβόλιθοι  διαστάσεων 20Χ20Χ6 εκ με προσθήκη ψυχρών υλικών ,του ίδιου τύπου όπως και στον αύλειο  χώρο  καθώς παρουσιάζει τη μικρότερη διακύμανση θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον  επιτρέπει την κατά τόπους βλάστηση   ανάμεσα στους αρμούς του κυβόλιθου με αποτέλεσμα την δημιουργία διαπερατών επιφανειών και την κατακράτηση του νερού .Συμβάλει  επίσης σε μειωμένη ακτινοβολία μεγάλου κύματος προς τον άνθρωπο μειώνοντας  αρκετά τις συνθήκες  θερμικής δυσφορίας. Η καλυπτόμενη επιφάνεια  του χώρου στάθμευσης ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές θα διατηρήσουν την φυσική τους εμφάνιση και ενσωματώνεται πλήρως στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζονται με μια επιμήκη κιτρίνη ή λευκή γραμμή πλάτους 12-20 εκ .  Το σύστημα στάθμευσης που θα εφαρμοσθεί είναι  το κάθετο αυτό προϋποθέτει θεση σταθευσης πλατους 2,50 μ ήκους 5,00 μ και λωρίδα κυκλοφορίας 5,00 μ.     
    Την μελέτη του έργου συνέταξε ο ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Msc, την επίβλεψη του εργου ειχε επισης ο ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Msc, , τις οικδομικές εργασίες εκτέλεσε ο ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ  ΓΩΡΓΙΟΣ – ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ , τις μεταλλικές κατασκευές εκτέλεσε ο ΜΠΟΥΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ