Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Επιστημονικό Συνέδριο στο Ναύπλιο: “Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου (VΙΙI)”

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:05:00 π.μ. |
Επιστημονικό Συνέδριο στο Ναύπλιο: “Αναζητώντας τις δυναμικές του σύγχρονου σχολείου (VΙΙI)”
 Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Εκπαίδευση- Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική και το Επιστημονικό Σωματείο Ε.Σ.Σ.Λ.Ε.Π.Ε.,συνδιοργανώνουν θερινό επιστημονικό - επιμορφωτικό συνέδριο στο Ναύπλιο 20-23 Ιουλίου 2017.

“ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (VΙΙI)”

1. - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- “ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (VIII)” Ναύπλιο, 20-23 Ιουλίου 2017 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: logotherapysynedria@gmail.com ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

2. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Συμβουλευ- τική και το Επιστημονικό Σωματείο Ε.Σ.Σ.Λ.Ε.Π.Ε., μετά τα ιδιαίτερα επιτυχημένα θερινά συνέδρια στα Καμένα Βούρλα (2012-13-14) και στο Ναύπλιο (2015 και 2016), τα χειμερινά συνέδρια στο Καρπενήσι (Μάρτιος 2013) και στην Αράχοβα (Μάρτιος 2015 και Δεκέμβριος 2015, Μάρτιος 2017), καθώς και το συνέδριο στα Ιωάννινα (Οκτώβριος 2016) συνδιοργα- νώνουν νέο επιστημονικό επιμορφωτικό συνέδριο στο Ναύπλιο από 20-23 Ιουλίου 2017. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από Καθηγητές ΑΕΙ και Σχολικούς Συμβούλους. Το συνέδριο απευθύνεται σε: Πανεπιστημιακούς, διδάκτορες και υποψήφιους δι- δάκτορες, ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη της εκ- παίδευσης, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους μεταπτυχιακούς, φοιτητές Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. και σε όποιον ενδιαφέρεται να προσεγγίσει, να ενημερωθεί και να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώ- σεις στα επιστημονικά αντικείμενα που πραγματεύονται. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών της πράξης, καθώς και η ανάδειξη νέων επιστημόνων του χώρου, οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν τις δικές τους εισηγήσεις.
3. Θεματικοί Άξονες: Α: Ειδική Εκπαίδευση  Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  Πολυαισθητηριακές αναπηρίες  Προβλήματα λόγου και ομιλίας  Εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης  Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές  Νοητική υστέρηση  Ένταξη, Ενσωμάτωση, Συνεκπαίδευση, Συμπερίληψη Β: Τυπική Εκπαίδευση  Διαχείριση κρίσεων σε σχολικά περιβάλλοντα  Συλλογική νοημοσύνη  Σχολικός εκφοβισμός  Ο ρόλος των κινήτρων στην εκπαίδευση  Διαφοροποιημένη διδασκαλία  Σύγχρονες μεθοδολογικές & διδακτικές προσεγγίσεις Γ: Διοίκηση στην Εκπαίδευση  Διοίκηση A’/θμιας και B’/θμιας εκπαίδευσης  Μοντέλα ηγεσίας  Ρόλοι – καθήκοντα και ευθύνες του σχολικού ηγέτη  Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση σχολικών μονάδων  Μετασχηματιστική ηγεσία  Καινοτόμες προτάσεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο σημερινό σχολείο. Δ: ΤΠΕ και Εκπαίδευση  Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Web 2.0  Διδακτικά σενάρια με τη χρήση ΤΠΕ  Εκπαιδευτικό λογισμικό  Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του  Ψηφιακή αφήγηση  Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
4. Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και περι- λαμβάνει τα εξής:  Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό  Συμμετοχή στο Συνέδριο  Πρόγραμμα  Ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών του συνεδρίου με ISBN  DVD με υλικό Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης  Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου  Βεβαίωση εισηγητή για όσες και όσους κάνουν εισήγηση HOTEL ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ PARK 3 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 123€ 63€ PARK 3 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 113€ 63€ PARK 2 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 95€ 45€ PARK 2 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 85€ 45€ PARK 1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 70€ 30€ PARK 1 ΣΥΝΕΔΡΟΣ 60€ 30€ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ) 40€ ΣΥΝΕΔΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ) 30€ ΑΝΕΡΓΟΙ (ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) 20€
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
1. Κατάθεση προκαταβολής, όπως ορίζεται στον προηγούμενο πίνακα. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στην κατάθεσή σας πρέπει να αναγράφεται το επώνυμό σας και στην αιτι- ολογία κατάθεσης η ένδειξη ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑ Π.Χ. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK , IBAN: GR17 0140 6720 6720 0200 2004 711 Όνομα δικαιούχου: ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΖΑ 2. Αποστολή σκαναρισμένου καταθετηρίου στο e-mail του συνεδρίου logotherapysynedria@gmail.com 3. Στο e-mail σας θα δηλώνετε με ποιο άλλο άτομο θα διαμείνετε, καθώς και τον αριθ- μό των διανυκτερεύσεων. 4. Θα λαμβάνετε απάντηση ότι η εγγραφή σας στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε με ε- πιτυχία.
6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί όσες και όσους ενδιαφέρονται να υπο- βάλουν εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Κυρίαρχος σκοπός του Συνε- δρίου είναι η διάχυση των καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών της πράξης, καθώς και η ανάδειξη νέων επιστημόνων του χώρου, οι οποίοι και θα προκριθούν στην επιλογή των ει- σηγήσεων. Οι περιλήψεις όλων των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα συμπερι- ληφθούν σε «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Πρακτικών» με ISBN, το οποίο θα αποτελεί συγγραφικό έργο των συμμετεχόντων. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου δέχεται τους παρακάτω τύπους εργασιών:  Πλήρεις εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών.  Σύντομες εισηγήσεις: Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρί- σκονται σε εξέλιξη.  Αφίσες (Posters): Αφορούν εργασίες, έρευνες και δράσεις οι οποίες είναι υπό δια- μόρφωση και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερω- τήματα.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
1. Καταθέστε την Περίληψή σας (150 – 200 λέξεις) ή το πλήρες κείμενο της εργασίας σας στο logotherapyabstracts@gmail.com το αργότερο μέχρι 9 Ιουλίου 2017, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά. Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης των εργασιών εδώ: Δείτε τις προδιαγραφές για τις αναρτημένες εργασίες (posters) εδώ: 2. Κάθε σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, στην οποία και αναγρά- φεται πρώτος, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων εργασιών και έως τρεις συνολικά. * Προϋπόθεση της επιλογής συμμετοχής στο Συνέδριο ως Εισηγητής είναι η εγγραφή σε αυτό, με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 
Παρακαλούνται οι εισηγητές να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες μορφοποί- ησης των περιλήψεων. Το αρχείο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή .doc ή docx (επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word). Σε όλο το κείμενο, χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά είναι η Times New Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς του τίτλου είναι 16 στιγμές, έντονη γραφή, κεντραρισμένη και με “Γράμματα Τίτλου” (πεζοκεφαλαία). Αμέσως μετά μένει μία κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 16 στιγμές. Ακολουθούν τα ονόματα των συγγρα- φέων με γραμματοσειρά 14 στιγμές, έντονα, κεντραρισμένα και αμέσως μετά μια κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 11 στιγμές. Ακολουθούν η ιδιότητα και το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή χώρος εργασίας και στην επόμενη γραμμή το e-mail κάθε συγγραφέα (διαδοχικά για όλους τους συγγραφείς) με 11 στιγμές κανονικά, κεντραρισμένα. Αμέσως μετά μένει μία κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 11 στιγμές. Στη συνέχεια ακολουθεί στοιχισμένη αριστερά η λέξη «Περίληψη» μεγέθους 12 στιγμών, έντονη. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι γραμμένο με χαρακτήρες μεγέθους 10 στιγμών και πλάγια γραφή. Αμέσως μετά μένει μία κενή γραμμή μεγέθους γραμματοσειράς 10 στιγμές. Στη συνέχεια ακολουθεί στοιχισμένη αριστερά η φράση «Λέξεις κλειδιά:» με γραμματοσειρά 10 στιγμές και έντονη γραφή. Τη φράση «Λέξεις κλειδιά:» ακολουθούν δύο έως το πολύ τρεις λέξεις κλειδιά, με χαρακτήρες μεγέθους 10 στιγμές και πλάγια γραφή διαχωρισμένες με κόμμα.
8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Όσοι συμμετέχοντες θέλουν να μετακινηθούν με λεωφορείο, σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν δρομολόγια από Αθήνα ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  Το πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου θα ανακοινωθεί μέχρι 12 Ιουλίου 2017. Δείτε φωτογραφίες & video από προηγούμενα συνέδρια εδώ: https://www.facebook.com/groups/471672776239861 Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Γεώργιος Δράκος Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ