Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ναύπλιο στην τελευταία συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2017

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:10:00 μ.μ. |
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ναύπλιο στην τελευταία συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2017
 Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων που πάρθηκαν κατά την 17η τακτική συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2017:


ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης Παραδοσιακών
Χορών με το εργαστήρι Ελληνικού χορού στις 25-06-2017 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ
Περί έγκρισης καταχώρησης αφιερώματος για το Δ.Ναυπλιέων
στo περιοδικό ΤΑΞΙΔΙΑ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και έγκριση πίστωσης.
Εγκρίθηκε η σχετική καταχώρηση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 1ο
Περί εισήγησης για μη άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 194/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
Εγκρίθηκε η παραίτηση από το δικόγραφο της ασκηθείσας εφέσεως.

ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ» .
Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ » 
 Εγκρίθηκε
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ 21ο
Περί εγκρίσεως συμπλήρωσης της υπ΄αριθ 223/2017 Απόφασης του ΔΣ.
Εγκρίθηκε η συμπλήρωση της εν θέματι απόφασης.

ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ». 
 Εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 6ο
Περί παραλαβής της μελέτης «Υπαγωγή στο Ν. 4178/13 δημοτικών ακινήτων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ναυπλιέων - Δ.Ε. Ναυπλίου».
Παραλήφθηκε.
ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης όδευσης αγωγού αποχέτευσης ( αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού) που διέρχεται από το βόρειο όριο του οικοπέδου του Βουλευτικού.
Εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 8ο
Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε υπό ίδρυση συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων ιδιοκτησίας Δερνίκου Μιχαήλ του Νικολάου.
Εγκρίθηκε .

ΘΕΜΑ 9ο
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εορτασμού Αι –Γιάννη Κλήδονα στις 24 Ιουνίου στο Τολό και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 10ο
Περί ανάκλησης της αρ. 136/2017 ΑΔΣ που αφορούσε συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων , κατόπιν κλήρωσης του τρίτου μέλους.
Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές των έργων .

ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης της μελέτης « προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωριτικότητας 14 μ3»
Εγκρίθηκε η μελέτη της εν θέματι προμήθειας

ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης της αρ. 81/2017 απόφασης ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά « 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Δημ. Λιμενικού ταμείου Ναυπλίου οικ.έτους 2017»
Εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης Παραδοσιακών Χορών με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Τολού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης οικ. στοιχείων Α΄ τριμήνου έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 15ο
Περί έγκρισης προμήθειας μίας φορητής εξέδρας.
Εγκρίθηκε .
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης αποστολής αντιπροσωπείας ομάδας μαθητών από σχολεία του Δήμου Ναυπλιέων στον Δήμο Κρονστάνδης της Αγίας Πετρούπολης και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εγκρίθηκε η αποστολή αντιπροσωπείας και η διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 19ο
Περί συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα «Η αγάπη στον κύκλο της ζωής» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση και η διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών .
Εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 18ο
Επί εισήγησης για διαγραφές χρεών χρονικού διαστήματος από 1/1/2017 έως και 5/2017. 
Εγκρίθηκε.

ΘΕΜΑ 20ο
Περί λήψης απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων του κου Σελλή Παναγιώτη του Χαραλάμπους στην Λ.Άργους 34 στην ΔΚ Ναυπλίου.
Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας λειτουργίας.
ΘΕΜΑ 22ο
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του ALLKJATOMORR του ALL.
Εγκρίθηκε

Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
Μπούκουρης Παναγιώτης


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ