Δείτε ζωντανά 9 με 11 την εκπομπή "Μαζί" με την Αλεξία Δρίτσα και τον Βασίλη ζώη

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Αναδρομική πρόσληψη αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:28:00 μ.μ. |
Αναδρομική πρόσληψη αναπληρώτριας κοινωνικής λειτουργού στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας
 Την τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» αποφάσισε ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Πελοποννήσου Παναγιώτης Πετρόπουλος.

Η απόφαση:

Τοποθετούμε ως προσωρινή αναπληρώτρια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», για να προσφέρει υπηρεσία στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Αργολίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι 30 Ιουνίου 2017, την παρακάτω αναπληρώτρια κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών: 

1. Παπακώστα Δέσποινα του Ιωάννη στο ΚΕΔΔΥ Αργολίδας 


H ανωτέρω πρόσληψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και έχει εκδοθεί επιπρόσθετα και η αριθ. 5569/02-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΖΕ4653ΠΣ-ΒΧΞ) απόφασή μας που αφορά στην αναδρομική πρόσληψή της για αναγνώριση της προϋπηρεσίας της. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ