Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:01:00 π.μ. | |
Προσλήψεις 12 ατόμων στο Δήμο Ναυπλίου
 Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ναυπλιέων που εδρεύει στο Ναύπλιο και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

-10 ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων
-2 ∆Ε οδηγών


Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε επτά [7] ηµέρες , (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15/07/2017. Λήξη υποβολής αιτήσεων 21/07/2017.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ