Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ξεκινά η κατάρτιση προϋπολογισμών σε δήμους και περιφέρειες - Τι λέει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:34:00 π.μ. |
Ξεκινά η κατάρτιση προϋπολογισμών σε δήμους και περιφέρειες - Τι λέει η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
 Εντατική δουλειά περιμένει τον Αύγουστο τους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών δήμων και περιφερειών, καθώς είναι η περίοδος που καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς για το επόμενο οικονομικό έτος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον προγραμματισμό που κάνουν οι αιρετοί για την υλοποίηση έργων, αλλά και την δυνατότητα είσπραξης ή εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου οι προϋπολογισμοί να είναι ισοσκελισμένοι. Άλλωστε, αυτό περιγράφεται και στις εγκυκλίους που εξέδωσαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Και για τις δυο κατηγορίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπεται ότι εάν τυχόν διαπιστωθεί ότι “έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης”. Έσοδα και έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Ενώ η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μπορεί να γίνει τον Φεβρουάριο του 2018. Οι επιχορηγήσεις για την εξόφληση οφειλών προς τρίτους πρέπει να εγγράφονται στα έσοδα.

Για τους δήμους ως έσοδα λαμβάνονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι, τα ποσά για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων, τα προνοιακά επιδόματα, τα εισπραττόμενα μισθώματα ακινήτων, ο Φόρος Εισοδήματος και νομικών προσώπων που αφορά τους δήμους της Δωδεκανήσου, τα έσοδα για τα επενδυτικά έργα (πρώην ΣΑΤΑ), τα ποσά για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αντισταθμιστικών οφελών, οι πόροι για την πυροπροστασία, την λειτουργία εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος και την σίτιση των μαθητών σε μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

Μισθολογική δαπάνη προσαρμοσμένη στους δημοσιονομικούς περιορισμούς

Κατά την κατάρτιση προϋπολογισμού για τους δήμους, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εγγραφή δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ή για τις συμβάσεις έργου. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι “πρέπει να προκύπτει δυνατότητα χρηματοδότησης της μισθολογικής δαπάνης από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό εσόδων”. Ενώ για τις προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές των υπαλλήλων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν “τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού”.

Ισοσκελισμένα τα ανταποδοτικά τέλη


Ειδικά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο σκέλος της διαμόρφωσης του ύψους των ανταποδοτικών τελών για καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό, προβλέπεται ότι τα έσοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα με τα έξοδα. Τα έσοδα πρέπει, πρώτον, να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μη δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές. Δεύτερον, πρέπει να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας. Τρίτον, τα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνον τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετούν άλλες δαπάνες τους δήμου. Σύμφωνα με στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών δήμων έχει ανακύψει ζήτημα αναφορικά με την καταβολή μισθοδοσίας στους συμβασιούχους από παράταση για τους οποίους συνάπτονται νέες συμβάσεις, καθώς οι δήμοι οφείλουν να βεβαιώσουν ότι μπορούν να καταβάλουν μισθοδοσία από τα ανταποδοτικά τέλη. Σύμφωνα με αιρετούς αυτό θα σημάνει μικρή αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη ή καθυστέρηση στην αγορά νέων οχημάτων για την καθαριότητα.

Εξόφληση για συνεχιζόμενα έργα μέσω ΠΔΕ

Για τις περιφέρειες λογίζονται ως δαπάνες όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ενώ ως έσοδα όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων από αποδόσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και οι επιχορηγήσεις από πόρους της κεντρικής Διοίκησης. Η εγκύκλιος εφιστά την προσοχή για την καταγραφή αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων για συνεχιζόμενα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και να πληρωθούν το 2018. Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να εξοφλούν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο τις υποχρεώσεις τους. Τυχόν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή των εσόδων που δεν μπορούν να εισπραχθούν οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο περιφερειακό συμβούλιο.

Δαπάνες για σχολικές μεταφορές και δακοκτονία

Για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών οι 13 Περιφέρειες λαμβάνουν 162.185.830 ευρώ τα οποία κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (10.675.960 ευρώ), Αττική (19.616.030 ευρώ), Β. Αιγαίο (4.570.110 ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15.882.350 ευρώ), Δυτική Μακεδονία (7.771.010 ευρώ), Ήπειρος (7.774.020 ευρώ), Θεσσαλία (13.194.070 ευρώ), Ιόνια Νησιά (6.250.630 ευρώ), Κεντρική Μακεδονία (26.399.980 ευρώ), Κρήτη (19.069.220 ευρώ), Νότιο Αιγαίο (5.263.470 ευρώ), Πελοπόννησος (15.429.100 ευρώ), Στερεά Ελλάδα (10.289.880 ευρώ).

Για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας οι 13 Περιφέρειες λαμβάνουν 19.583.000 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (193.000 ευρώ), Αττική (365.000 ευρώ), Β. Αιγαίο (1.988.000 ευρώ), Δυτική Ελλάδα (1.250.000 ευρώ), Δυτική Μακεδονία (0,00 ευρώ), Ήπειρος (272.000 ευρώ), Θεσσαλία (1.187.000 ευρώ), Ιόνια Νησιά (530.000 ευρώ), Κεντρική Μακεδονία (255.000 ευρώ), Κρήτη (7.093.000 ευρώ), Ν. Αιγαίο (345.000 ευρώ), Πελοπόννησος (4.155.000 ευρώ), Στερεά Ελλάδα (1.950.000 ευρώ).

Πηγή: avgi.gr
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ