Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Απόφαση για το Χειμερινό ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:19:00 μ.μ. |
Απόφαση για το Χειμερινό ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Αργολίδα
 Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Αργολίδας, κατά τη χειμερινή περίοδο από 01-10-2017 έως 30-04-2018 περιλαμβάνει η απόφαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χειβιδόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Καθορίζεται η λειτουργία των εκ περιτροπής διανυκτερευόντων πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Αργολίδας για τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, καθώς και των πρατηρίων που θα λειτουργούν ημερησίως εκ περιτροπής κατά τις Κυριακές και αργίες, όπως οι συνημμένες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για τη χειμερινή περίοδο από 01-10-2017 έως 30-04- 2018, σύμφωνα και με την εισήγηση της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αργολίδας, ως εξής:

1. Η εκ περιτροπής διανυκτέρευση πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές και αργίες θα ξεκινάει κατά τη χειμερινή περίοδο από 21:00 έως 06:00 της επομένης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών. 

2. Tα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων του Ν. Αργολίδας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου του Ν. Αργολίδας. 

3. Η εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τις Κυριακές και αργίες θα ξεκινάει κατά τη χειμερινή περίοδο από 06:00 έως 21:00. 

4. Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων του Ν. Αργολίδας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου του Ν. Αργολίδας. 

5. Στον αριθμό των εκ περιτροπής διανυκτερευόντων πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Αργολίδας για τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, καθώς και στον αριθμό των πρατηρίων που θα λειτουργούν ημερησίως εκ περιτροπής κατά τις Κυριακές και αργίες, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, όπως οι συνημμένες καταστάσεις. 

6. Όσα πρατήρια έχουν οριστεί να διανυκτερεύουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά τιμωρούνται ως παραβάτες και υπόκεινται τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ70/τ.Α΄). 

7. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να αναρτήσουν, με δική τους ευθύνη, τις καταστάσεις διανυκτερεύσεων και ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες σε εμφανές σημείο των πρατηρίων τους. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο. 

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται εφόσον τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών και η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της χειμερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής, ήτοι: από 01-10-2017 έως 30-04-2018. 

Η παρούσα απόφαση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για παράβαση νόμου, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και με την αριθμ.15/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ