Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Άργους Μυκηνών (λίστα)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:53:00 π.μ. | | |
 Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Άργους Μυκηνών (λίστα)
  Αναρτήθηκαν την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr οι προσωρινοί πίνακες που αφορούν το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 17 δήμους της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:


- Από το Μητρώο Ανέργων μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.

- Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκαν, στον Πίνακα Αποκλειομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατατάσσονται στους πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από αύριο Τετάρτη 23-8-2017 στις 10 το πρωί έως και την Παρασκευή 25-8-2017 στις 12 το μεσημέρι. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης τους.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε στα αρμόδια ΚΠΑ2 καταθέτοντάς τα μέχρι τις 15:00 στις 25-8-2017 , προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Επισημαίνεται ότι, οι αιτούντες άνεργοι που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 24-7-2017 για την αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας με βάση τις διατάξεις άρθρου 92 του Ν.4461/2017, καλούνται να ελέγξουν οι ίδιοι με προσοχή τη μοριοδότησή τους ως προς το κριτήριο του χρόνου συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης ως προς τα μόρια που έλαβαν, οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων, προσκομίζοντας τη σχετική αίτηση για την αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας.

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ


ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

21/2017/000038992733 999274191 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993954 999280978 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038972582 999195781 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038748746 998361435 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038822223 998664681 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038901366 998938480 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038994022 999281326 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038995769 999292268 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038989122 999254227 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038767698 998448031 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038769176 998456751 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038760076 998409447 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038892099 998907002 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038945875 999082486 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038859609 998797046 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039005334 999321686 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038764155 998427944 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038762117 998418433 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039012689 999346380 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038995558 999290644 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038972677 999196070 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038772142 998471738 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038765181 998433173 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038818033 998650345 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038980908 999223668 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038743480 998338090 ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993366 999277657 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038992754 999274329 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038914762 998984543 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039004467 999318920 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038781322 998520690 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038768510 998452830 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038768354 998451907 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038827610 998688446 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038782390 998526999 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038882280 998874912 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038994700 999285509 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038881187 998871192 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038779977 998513002 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039001988 999311380 ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038991682 999268512 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038978369 999215477 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038985304 999240405 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038780766 998517631 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038746819 998353400 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038754444 998385334 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038776407 998492591 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038770850 998464332 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038955548 999138092 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038861239 998802638 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038859500 998796603 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038746203 998350930 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038853079 998774581 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038907131 998957842 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038779002 998506871 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038966604 999174554 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038995814 999292633 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993962 999281032 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038817489 998648403 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038817598 998648782 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038985763 999241523 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038944298 999078199 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039001392 999309580 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038945539 999081489 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038907336 998958520 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038829456 998697619 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038990270 999260741 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039001438 999309699 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039000475 999306905 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038860700 998800683 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038864729 998815101 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038966644 999174741 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038946579 999085371 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038785541 998543837 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038806895 998612815 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038971693 999192928 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038980557 999222577 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038970084 999187261 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038777829 998498486 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038782425 998527301 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038826734 998683539 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993092 999276216 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038991722 999268684 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038868343 998827223 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038927297 999022488 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038939598 999063461 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038945721 999082018 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039008762 999333040 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038981527 999225411 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038757084 998396655 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038988872 999252960 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039014824 999353638 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038946219 999083817 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038909493 998969104 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993483 999278363 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038995229 999288889 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038988210 999249995 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038921957 999005427 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038826292 998681138 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038897097 998924035 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039012668 999346269 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038869038 998830995 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038889272 998897641 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038882592 998875875 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038948391 999117549 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038785293 998542381 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038982815 999229913 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038925786 999017935 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038853444 998775802 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038824076 998672129 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038994631 999285041 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038991582 999267942 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038906520 998956061 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038890036 998900517 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038870198 998836795 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038884143 998880938 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038864127 998812799 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038878257 998861001 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038747407 998355831 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038814624 998638889 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038767329 998445866 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038904497 998949445 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038896586 998921884 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038784634 998539159 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038820040 998656748 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038761250 998414580 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038766635 998441572 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038867322 998823210 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038869252 998832510 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038948255 999116815 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038908450 998963855 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038827730 998689204 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038841527 998735555 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' Η Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038971795 999193261 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038897036 998923811 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038999312 999303400 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038805632 998608666 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038961767 999157374 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039008866 999333378 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038802587 998598870 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038775770 998490259 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000039007843 999329818 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038993588 999278866 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038921906 999005251 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038953142 999131035 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038988669 999252051 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038990118 999260058 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038854667 998780149 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038928045 999024834 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038994510 999284403 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038990452 999261753 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038990892 999263845 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038989085 999254080 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
21/2017/000038821933 998663530 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ