Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου στις 31 Οκτωβρίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:04:00 π.μ. |
Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου στις 31 Οκτωβρίου
 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ
Έγκριση Κανονιστικής Πράξης λειτουργίας περιπτέρων

2ο ΘΕΜΑ
Περί της με αριθμ. πρωτ. 17817/8-8-17 αίτησης του κ. Ηλιάδη Αναστασίου για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

3ο ΘΕΜΑ
Περί της με αριθμ. πρωτ. 20693/19-9-2017 αίτησης της κ. Βασιλικής Γκριτζάπη Ξυλινά για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

4ο ΘΕΜΑ
Περί της με αριθμ. πρωτ. 21685/28-9-17 αίτησης της κ. Χελιώτη Αγγελικής για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

5ο ΘΕΜΑ
Περί της με αριθμ. πρωτ. 22793/11-10-17 αίτησης της κ. Δεληγιάννη Ευαγγελίας για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

6ο ΘΕΜΑ
Περί της με αριθμ. πρωτ. 21835/29-9-2017 αίτησης του κ. Ρόκιζα Γεωργίου για χορήγηση ειδικού σήματος στάθμευσης

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ