Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Προτάσεις και θέσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας για την Συνταγογράφηση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:09:00 μ.μ. |
Προτάσεις και θέσεις του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας για την Συνταγογράφηση
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Αργολίδας με έγγραφο του κοινοποιεί τις προτάσεις και τις θέσεις του Συλλόγου για την Συνταγογράφηση. 

Ακολουθεί αναλυτικά το έγγραφο:

Η σκοπιμότητα για την οποία κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση συνταγής, είναι η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Έχουμε πολλές φορές αναφέρει ότι η παρουσία του Επιστήμονα Γεωπόνου στην εμπορία των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠΠ), έχει επιφέρει την υψηλή ποιότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τα μικρότερα επίπεδα υπολειμμάτων ΦΠΠ στα τρόφιμα με επίσημα στοιχεία, σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα τόσων χρόνων, κινδυνεύουν να ανατραπούν.

Είχαμε προτείνει βάσει αυτών των στοιχείων, το ρόλο του γεωπόνου να τον αναβαθμίσουν και τα άλλα κράτη μέλη αντί να υποβαθμίζεται πανευρωπαϊκά. Ένας από τους στόχους της καταγραφής κατά την άποψη του ΥΠΑΑΤ και των συνομιλητών του, ήταν η μείωση των παράνομων ΦΠΠ. Όμως φαίνεται να υπάρχουν αντίθετα αποτελέσματα, παρά τις υψηλές προσδοκίες.

Εκτιμάμε ότι εάν η συνταγογράφηση δεν εφαρμοστεί, όπως θα προκύψει από έναν διάλογο, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την ελληνική γεωργία και τους αγρότες. Επιμένουμε ότι ο έλεγχος των παραγόμενων και εισαγόμενων τελικών προϊόντων μπορεί να διασφαλίσει τον καταναλωτή και να υποκαταστήσει την προβληματική-γραφειοκρατική διαδικασία της συνταγογράφησης.

Θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε ότι η πίεση για την απελευθέρωση της αγοράς από το «κλειστό» επάγγελμα της εμπορίας των ΦΠΠ , η οποία τώρα γίνεται από Επιστήμονα Γεωπόνο,θα επιφέρει την υποβάθμιση των υπηρεσιών και των παροχών που δίδονται μέχρι τώρα, από τους Επιστήμονες Γεωπόνους - Εμπόρους ΦΠΠ. Η πίεση που ασκείται, με στόχο να ανοίξει το επάγγελμα και σε πωλητές των 150 ωρών εκπαίδευσης (έμποροι χωρίς επιστημονική γνώση και κατάρτιση), θα υποβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους αγρότες και θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Διαφωνούμε ριζικά με τα ισχύοντα και αντιστεκόμαστε σαν σύλλογος στην δεδομένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Προς: -Υπ.Α.Α.Τ.

-ΔΑΟΚ Αργολίδας

Κοιν.: ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,

Π.Ο.Σ.Ε.Γ.

Μέλη του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τονίζουμε ότι η συνταγογράφηση, αφού έγινε νόμος, δύναται να εφαρμοστεί με ένα σωστό και αποδεκτό τρόπο, απ’ όλους μας, αρκεί να διασφαλιστούν οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά τον σύλλογο μας:

1) Η εξαίρεση των καλλιεργειών που ορίζει η απόφ. 8670/83089/1-8-2017, δηλαδή «Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλεςτις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης» επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα στα καταστήματά μας και τον αγροτικό χώρο.

Ιδιαίτερα η εξαίρεση για «τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας» , έχει δημιουργήσει πολλούς και διαφορετικούς μεταφραστές του όρου ή και του νόμου.

Κάποιοι λένε ότι οι συνταγογραφούμενες καλλιέργειες είναι οι «μεγάλες» που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 της αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφασης.

Άλλοι ισχυρίζονται, ότι είναι όλα τα παραπάνω, αλλά και όσα δεν αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την 4η στήλη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι για να εντοπίσουμε τις ήσσονος σημασίας καλλιέργειες.

Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν ήσσονος σημασίας καλλιέργειες, άρα θα πρέπει να συνταγογραφούμε όλες τις καλλιέργειες.

Άλλοι πάλι τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ήσσονος σημασίας καλλιέργειες, αλλά ήσσονος σημασίας χρήσης.

ΖΗΤΑΜΕ ανάρτηση λίστας, ξεκάθαρα, περί συνταγογραφούμενων καλλιεργειών. Δεν είναι δόκιμο και θεμιτό, να ενημερωνόμαστε για τις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται η συνταγογράφηση, από τις ετικέτες των ΦΠΠ των διαφόρων εταιριών.

Ζητούμε στο άμεσο μέλλον, την κατάργηση των εξαιρέσεων για τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας και την συνταγογράφηση όλων των καλλιεργειών για όλα τα ΦΠΠ , τα προϊόντα θρέψης και πολλαπλασιαστικού υλικού.

2) Οι Πιστοποιημένοι Χρήστες ΦΠΠ είναι λίγοι και θα πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών, από την πλευρά του Υπουργείου, προκειμένου να πιστοποιηθούν όλοι οι αγρότες. Αυτή την στιγμή, με την αδράνεια ή την υποτονικότητα που έχει περιπέσει το σύστημα χορήγησης Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης, πάρα πολλοί αγρότες δεν έχουν το εν λόγω πιστοποιητικό και υπάρχει αδυναμία συνταγογράφησης. Πάρα πολλοί αγρότες, που δεν γνωρίζουν ότι πλέον απαιτείται η έκδοση συνταγής και το Πιστοποιητικό, αλλά δεν είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού, δεν έχουν εγγραφεί από άλλους χρήστες στην βάση δεδομένων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα ΦΠΠ (ανάληψη ευθύνης από Κατόχους Πιστοποιητικού για μη πιστοποιημένους χρήστες). Ο σύλλογοςμας είχε αναφερθεί λεπτομερώς στον τρόπο χορήγησης αλλά και ουσιαστικής επιμόρφωσης των αγροτών μέσω ΥΠΑΑΤ (π.χ.ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»).

Ζητούμε να υπάρξει έντονη κινητικότητα από το ΥΠΑΑΤ και τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες, έτσι ώστε να μην αναγκάζεται ο κάθε συνάδελφος, να ενημερώνει τον κάθε αγρότη για τις υποχρεώσεις του. Υπάρχουν αρκετές φορές εντάσεις από τους αγρότες, για την αλλαγή αυτή στην προμήθεια ΦΠΠ και την καθυστέρηση που προκύπτει στην προμήθειά τους..

3) Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού, δεν θα πρέπει, μέσα σε μία ημέρα, να είναι υπεύθυνοι Χρήστες ΦΠΠ για περισσότερους από τρεις (3) μη πιστοποιημένους αγρότες – παραγωγούς. Αν δεν υπάρξει ένα τέτοιο όριο, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, ένας πιστοποιημένος χρήστης (Αγρότης ή Γεωτεχνικός) να είναι υπεύθυνος χρήστης εντός μίας ημέρας ακόμα και για εκατό (100) αγρότες που πραγματοποιούν ψεκασμό την ίδια ημέρα, στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς νομούς. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή του μέτρου, όλοι μας θα πρέπει να τηρήσουμε κάποιους δεοντολογικούς κανόνες και το Υπουργείο να αποκλείσει την υπέρμετρη και ανεύθυνη χρήση του Πιστοποιητικού.

4) Στο επιχειρηματικό κεφάλαιο πιθανόν να δώσετε την ευκαιρία, να επενδύσουν ασύστολα στο χώρο της εμπορίας γεωργικών εφοδίων. Ένας συνταγογράφος, άπειροι πωλητές κάτω από τον ίδιο επιχειρηματικό μανδύα.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.

Υπάρχει η θέληση μερικών Επενδυτών, Γεωτεχνικών, ίσως και εταιριών (παραγωγής,εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων), να λειτουργήσουν καταστήματα Franchise Portal, σε δέκα (10) ή και είκοσι (20) σημεία πώλησης ανά την επικράτεια, έχοντας ως υπεύθυνο τον Πωλητή. Ο Συνταγογράφος να βρίσκεται σε ένα γραφείο στην τοποθεσία π.χ. Κολωνάκι και να εκδίδει Ηλεκτρονικές συνταγές για όλα αυτά τα καταστήματα ταυτόχρονα.Η δυνατότητα αυτή να μπορεί κάποιος να εκδίδει συνταγές – υπεράριθμες – που να εκτελούνται από συγκεκριμένα Portal, πρέπει να αποκλειστεί.

5) Σε επίπεδο μηχανοργάνωσης η λειτουργία της εφαρμογής είναι με τέτοιον τρόπο δομημένη, ώστε να δημιουργεί προβλήματα. Ειδικότερα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

- Θα πρέπει να καταχωρηθούν πάλι όλα τα ονόματα των πελατών μας, παρόλο που είναι καταχωρημένα ήδη στην βάση της ηλεκτρονικής καταγραφής.

-Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην λειτουργίατης εφαρμογής.

- Η αναζήτηση των δραστικών ουσιών είναι πολύ αργή.

- Υπάρχουν ημέρες που η είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ανέφικτη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές ποιά είναι η πρόταση του υπουργείου; Άρνηση εξυπηρέτησης παραγωγού, συνταγογράφηση μεταγενέστερη της τιμολόγησης ή δημιουργία αιθουσών αναμονής προς συνταγογράφηση, λόγω "πεσμένης ιστοσελίδας"; Ζητάμε την αναβάθμιση του συστήματος.

- Όταν σε ένα κατάστημα που έχει εταιρικό σχήμα (π.χ. ΟΕ, ΑΕ), εργάζονται δύο ή και περισσότεροι Γεωτεχνικοί, θα συμβαίνει το εξής. Ο κάθε Γεωτεχνικός θα εκδίδει Συνταγή με το δικό του ΑΦΜ, αλλά δεν θα έχει την δυνατότητα να κάνει «άμεση» εκτέλεση της συνταγής διότι θα καταχωρηθεί στην καταγραφή, πώληση από τον ίδιο, ενώ το σωστό είναι να τερματίσει την εφαρμογή της συνταγογράφησης και να εισέλθει στην εφαρμογή με το ΑΦΜ της εταιρείας για να γίνει καταχώρηση με τα στοιχεία του καταστήματος πώλησης. Αυτό δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση και θα δημιουργήσει πολλές λάθος εγγραφές.

Ζητάμε να γίνει σύνδεση των Συνταγογράφων με τα καταστήματα που θέλουν και έχουν εταιρική σχέση.

Σε θέματα λειτουργικά:

* Δεν υπάρχουν εγκρίσεις ΦΠΠ για ερασιτεχνικές χρήσεις και για πολλές άλλες καλλιέργειες.

* Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος να ξεκληρίσετε τους μικρούς αγρότες του νότου, γιατί δεν υπάρχει μέριμνα (ΟΣΔΕ) για την εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο (συνήθης πρακτική λόγω του μικρού κλήρου σε πολλά σημεία της χώρας).

Και για τα δύο προαναφερθέντα ο σύλλογος μας έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένες προτάσεις προς συζήτηση.

6) Όσον αφορά το θέμα του συνταγογράφου, δικαίωμα συνταγογράφησης να έχουν :

α) Οι Γεωτεχνικοί κάτοχοι, ως σήμερα, άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (έχουν ήδη εργασιακή εμπειρία πάνω στην χρήση των ΦΠΠ)

β) Οι νέοι απόφοιτοι των τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, ενώ για τις άλλες ειδικότητες, μετά και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε σχετικό αντικείμενο, η οποία θα πιστοποιείται για ικανό χρονικό διάστημα (πχ διετία).

γ) Ο Συνταγογράφος να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος ή ο Συνταγογράφος να μην είναι συνταξιούχος. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μέσω του ΓΕΩΤΕΕ.

7) Έκδοση Παραστατικού Παροχής Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία κάθε παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να τιμολογείται και ως εκ τούτου, (άσχετα με το γεγονός πως το ΥΠΑΑΤ ισχυρίζεται πως δεν θεωρεί υποχρεωτική την λήψη απόφασης αμοιβής της συνταγής,) ο Συνταγογράφος θα πρέπει να εκδίδει σχετικό παραστατικό. Η ελάχιστη αμοιβή ανά συνταγή θα πρέπει να καθοριστεί στα πέντε (5) € {να εξεταστεί το ενδεχόμενο του καθορισμού ελάχιστης ποσοστιαίας αμοιβής επί τιμολογίου εμπορίας (περίπου 5%) και μόνο για τα τιμολόγια εμπορίας ΦΠΠ χαμηλής αξίας (π.χ. <50 ευρώ)}.

Ζητούμε την υποχρέωση της αμειβόμενης Παροχής Υπηρεσιών κατά την έκδοση της συνταγής, να την θεσμοθετήσει το Υπουργείο, όπως έχει γίνει άλλωστε και στους γιατρούς.

Με την έναρξη της συνταγογράφησης, για τους λόγους που αναφέραμε, οι αγρότες και οι Γεωπόνοι – Έμποροι Γεωργικών Εφοδίων, θεωρούνται παράνομοι διακινητές και χρήστες Φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η εκφρασμένη άποψη του συλλόγου μας, είναι να υπάρξει μία επιτροπή, για την παρακολούθηση και επίλυση θεμάτων Φυτοπροστασίας, Καταγραφής και Συνταγογράφησης,μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και των Γεωπόνων Εμπόρων ΦΠΠ (καθώς είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν πολλά από τα νέα νομοθετήματα).

Είναι σκόπιμο να συζητούμε και να επιλύουμε τα θέματα που προκύπτουν, πριν από τις έντονες αντιθέσεις και αμφισβητήσεις των νομοθετημάτων που ερμηνεύονται "κατά το δοκούν" και τα οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε.Δεν πρέπει να ακολουθείται το «αποφασίζουμε για σας, χωρίς εσάς» και "για το καλό σας".

Ζητούμε την μόνιμη και διαρκή συνεργασία του γεωτεχνικού κλάδου με τους εμπλεκόμενους φορείς, τις υπηρεσίες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε περισσότερο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτοδιατροφικού τομέα, με τις γνώσεις μας και την συνεργασία. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εμπορία των ΦΠΠ, είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ο σύλλογος μας στέκεται αρνητικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης - όπως την προτείνετε - και ζητούμε:

-Την αναστολή της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, μέχρι να επιλυθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα.

- Λίστα συνταγογραφούμενων καλλιεργειών και χρήσεων ΞΕΚΑΘΑΡΑ.

- Την νομοθέτηση των θεμάτων που αναφέρθηκαν για τον χρήστη ΦΠΠ, για τους μη πιστοποιημένους χρήστες και για τα καταστήματα Franchise portal.

- Την σύσταση επιτροπής για την δημιουργία χρηστικής, εύκολης και αποτελεσματικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής.

Τέλος εφόσον επιλυθούν όλα τα προβλήματα, δομηθεί ορθά και λειτουργήσει χρηστικά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ζητάμε την επέκταση της εφαρμογής σε λιπάσματα και πολλαπλασιαστικό υλικό.

Ο Πρόεδρος Ο ΓραμματέαςΜπινιάρης Τάσος Κορολής Αντρέας
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ