Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

7 προσλήψεις στην Αργολίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:10:00 π.μ. |
7 προσλήψεις στην Αργολίδα από το Υπουργείο Πολιτισμού
 Ξεκινούν οι διαδικασίες για προσλήψεις 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότερα 350 ατόμων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 25 ατόμων ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 15 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 10 ατόμων ΥΕ Εργατών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Οι προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και κατανέμουμε το ως άνω προσωπικό κατά Οργανική Μονάδα, ειδικότητα και αριθμό
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ