Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ψάχνουν για πλοηγό στο Λιμάνι του Ναυπλίου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:30:00 π.μ. | |
Ψάχνουν για πλοηγό στο Λιμάνι του Ναυπλίου
 Στα πλαίσια επανακαθορισμού της υπ’ Αριθμ. 16/2017 Απόφασης κ. Λιμενάρχη, η οποία εκδόθηκε με το (ζ) σχετικό, η Υπηρεσία μας προβαίνει σε εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων πλοηγών προκειμένου αναθέσει σε προσοντούχους ναυτικούς την πλοήγηση πλοίων στο λιμένα Ναυπλίου, εάν και εφόσον ζητηθεί από τους πλοιάρχους των καταπλεόντων, αποπλεόντων και μεθορμιζομένων πλοίων ή εφόσον λόγω εξαιρετικών συνθηκών διατάξουμε την πλοήγηση των καταπλεόντων, αποπλεόντων και μεθορμιζομένων πλοίων . 

- Τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία μας προσόντα των ενδιαφερομένων υποψηφίων πλοηγών είναι τα κάτωθι: α. Να είναι προσοντούχοι Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού οι οποίοι να κατέχουν αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Να είναι γνώστες της περιοχής του λιμένα Ναυπλίου και της ευρύτερης αυτού θαλάσσιας περιοχής. 

- Η αμοιβή των πλοηγών στους οποίους θα ανατεθεί η πλοήγηση των πλοίων έχει καθορισθεί με ανωτέρω (στ) σχετική, η οποία θα τροποποιηθεί με νεώτερη. 

- Σχετικές αιτήσεις υποψηφίων μετά των σχετικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας δύναται να κατατίθενται έως και την 30-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καλούν στο τηλέφωνο 2752022974 . 

- Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση των ανωτέρω εκτεθέντων. Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για την ανάρτησή του στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Λιμενικών Καταστημάτων και την κατά το δυνατόν αναδημοσίευση του στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης της περιοχής δικαιοδοσίας τους. 

Ο Λιμενάρχης 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ Σπυρίδων
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ