Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια διαβούλευση για λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων και παραγωγής πέλλετ στη Νέα Τίρυνθα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:35:00 μ.μ. |
Δημόσια διαβούλευση για λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων και παραγωγής πέλλετ στη Νέα Τίρυνθα
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 252332/11-10-2017 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

  • Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας: «Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείων και μονάδα παραγωγής πέλλετ από ξύλο» της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που  ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 24, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) στη θέση: «Βικέλα», της ΤΚ Νέας Τίρυνθας, Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «Οικολογική Φιλική Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Eco Friendly Growth Manufacturing Plant»

  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από    20 – 10 – 2017 έως   07 – 12  2017   
                                                                                                           
  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από    20 – 10 – 2017 έως    23 – 11 – 2017
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.
Πληροφορίες :   κ. Σπανός Στυλιανός  (2710 239112)
  • Αρμόδιες Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
  • Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αργολίδας.
  • Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας.

Ο Περιφερειάρχης
Πέτρος Τατούλης
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ