Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για ιατρικές προμήθειες από το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:29:00 π.μ. |
Διαγωνισμός για ιατρικές προμήθειες από το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Άργους
 Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια: "Ιατρικές Προμήθειες (αναλώσιμο υλικό χειρουργείου)" για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης προαίρεσης-παράτασης μονομερώς ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, προυπολογισμού 98.697,35 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:
08/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:
15/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ