Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Παρατείνεται η διαδικασία συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:30:00 μ.μ. |
Παρατείνεται η διαδικασία συγχώνευσης των ΦοΔΣΑ
Παρατείνεται εκ νέου η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), έως την 31η.6.2018, με τροπολογία των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Η ρύθμιση προβλεπόταν από τον Ν. 4071/2012 οπότε και τότε ορίζονταν εντός εξαμήνου από την θέσπισή του, η συγχώνευση των ΦοΔΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας.

Ωστόσο, λόγω των επικαιροποιημένων στοιχείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των υποχρεωτικών διαδικασιών συγχώνευσης στους συσταθέντες περιφερειακούς ΦοΔΣΑ των νομικών προσώπων και των ΟΤΑ, που ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ καθώς, “προέκυψε επιβεβλημένη ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας που εκπνέει την 31.12.2017 για έξι μήνες”. Έτσι, η παράταση ισχύει έως την 30.6.2018, δεδομένου ότι σύμφωνα με την τροπολογία, “οι σχετικές διαδικασίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 31.12.2017”.

Με βάση τον Ν. 4071/2012 έπρεπε εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου να έχουν συσταθεί ΦοΔΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας και ήταν υποχρεωτική η συγχώνευση σε αυτόν των Συνδέσμων, που είχαν συσταθεί ως προϋφιστάμενων φορέων διαχείρισης ή των ανώνυμων εταιρειών ή των άλλων επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ.

Επίσης, προβλεπόταν η υποχρεωτική εκ μέρους των δήμων που ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ παραχώρηση κατά χρήση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Φώτο ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ