Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος για το μήνα Δεκέμβριο 2017 στους δικαιούχους και της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:07:00 μ.μ. |
Πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος για το μήνα Δεκέμβριο 2017 στους δικαιούχους  και της Αργολίδας
 Την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους  6.336.706,33 € στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθεις, για το µήνα Δεκέμβριο έτους 2017, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Κατανέµουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.336.706,33 € στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Δεκέμβριο έτους 2017, ως ακολούθως:

Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Δεκέμβριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να µας γνωρίσουν έως τις 29.01.2018, τον αριθµό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µηνός Ιανουαρίου έτους 2018, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

Για την Πελοπόννησο και ανά νομό κατανέμονται:

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 59.006,00
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 42.716,00
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 86.518,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 55.748,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 96.654,00
Σύνολο - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 340.642,00

Αναλυτικά ανά περιφέρει και ανά νομό:
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ