Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Η Δήμητρα Κατσαφάρα ορίστηκε εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Ναυπλιέων

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10:48:00 π.μ. | |
Η Δήμητρα Κατσαφάρα ορίστηκε εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Ναυπλιέων
 Η ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµητρα Κατσαφάρα, ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου ως εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο (χωρίς αµοιβή), µε θητεία από 5/1/2018 µέχρι 4/1/2019, για την εποπτεία & τον συντονισµό των δράσεων στον τοµέα των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Ναυπλιέων και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , καθώς επίσης και τον συντονισµό της διεκπεραίωσης των αιτηµάτων των πολιτών που αφορούν το έργο της εποπτείας που της ανατέθηκε.

Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται επίσης:

"Εξουσιοδοτούµε την ανωτέρω δηµοτική σύµβουλο να υπογράφει µε εντολή ∆ηµάρχου, έγγραφα σχετικά µε τον τοµέα ευθύνης & εποπτείας της, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. 

 Η ανωτέρω για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της θα συνεργάζεται στους τοµείς της δραστηριότητάς της µε το ∆ήµαρχο και τον αρµόδιο καθ’ ύλη Αντιδήµαρχο. "


Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ