Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Οδηγίες από το Δήμο Άργους Μυκηνών για την θεώρηση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 8:46:00 π.μ. |
Οδηγίες από το Δήμο Άργους Μυκηνών για την θεώρηση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
 Με αφορμή την επικείμενη λήξη ισχύος των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ο Δήμος Άργους Μυκηνών ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ανανέωση τους.

Για τη θεώρησή τους και σύμφωνα με τον νέο νόμο 4497/13-11-2017,θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο του Τμήματος Υπαιθρίου και Στάσιμου Εμπορίου το Δήμου Αίτηση- Υ. Δήλωση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

• Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
• Ε1, Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους
• Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία(3) έτη
• Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
• Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β’ 1199) υπουργική απόφαση (όσοι έχουν αντικείμενο πώλησης τρόφιμα)
• Βεβαίωση μη οφειλής, που χορηγείται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Άργους-Μυκηνών σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις και να ενημερώνονται από το Τμήμα Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών (Δαναού 3) τηλέφωνα 2751360722,737

Η υποβολή αίτησης για θεώρηση θα πρέπει να γίνει από τον κάθε πωλητή πριν τη λήξη ισχύος της άδειάς του

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 59 του ν.4497/13-11-2017, όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, (Νοέμβριος 2017), ανανεώσει την άδειά τους, βάσει της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να την θεωρήσουν έως τις 31/03/2018 ,με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4497/2017. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν ούτε εντός της ως άνω ημερομηνίας, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ