Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Γεωργικές προειδοποιήσεις για πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:09:00 μ.μ. | |
Γεωργικές προειδοποιήσεις για πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που αφορούν τις ασθένειες της μονίλιας και εξώασκου στα πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, νεκταρινιά, ροδακινιά).

1.ΜΟΝΙΛΙΑ 
Η ευαισθησία στις προσβολές από την ασθένεια, ξεκινάει από το στάδιο Γ ( Ροζ μπουμπούκι ) και συνεχίζεται σε όλη την περίοδο της ανθοφορίας, μέχρι την πτώση των πετάλων. Βροχερός, νεφοσκεπής καιρός και θερμοκρασίες πάνω από 5 C, είναι κατ’ εξοχήν ευνοϊκός για την ανάπτυξη της ασθένειας και την πραγματοποίηση μολύνσεων. 

Διαπιστώσεις: Οι υπερπρώιμες και πρώιμες ποικιλίες βρίσκονται σε στάδια ευπρόσβλητα από την ασθένεια. Οδηγίες : Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που προηγήθηκαν, να γίνει άμεσα επέμβαση με την λήψη του δελτίου. Τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα από την μονίλια, καθ’ όλη τη διάρκεια της άνθησης. 

Φυτ/κά προϊόντα : 

1.Βερικοκιά: Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum d747, Θιράμ, Θείο, Θειοφανέιτ–μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Μανκοζέμπ, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ, Συπροντινίλ, Τεμπουκοναζόλ Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ, {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

2.Ροδακινιά: Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum d747, Ζιράμ, Θείο,Θειοφανέιτ–μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μυκλομπουτανίλ Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιφενοκοναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65 ), Προπικοναζόλ, Προχλοράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Συπροκοναζόλ , Tεμπουκοναζόλ Tεμπουκοναζόλ+ Συπροντινίλ, Φενπυραζαμίν, Φλουοπυράμ+ Τεμπουκοναζόλ {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}.

 3. Νεκταρινιά: Bacillus amyloliquefaciens subsp plantarum d747, Θειοφανέιτ –μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Ιπροντιόν, Κάπταν, Μανκοζέμπ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ ,Ντιφενοκοναζόλ-(από την πλήρη άνθηση BBCH 65 ), Συπροντινίλ Προπικοναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Tεμπουκοναζόλ, Tεμπουκοναζόλ+ Συπροντινίλ , Φενπυραζαμίν,Φλουοπυράμ+ Τεμπουκοναζόλ , {Χαλκούχο σκεύασμα -μόνο μέχρι το στάδιο Γ}. 

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ 

Οδηγίες: Η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Τα δένδρα πρέπει να είναι καλά προστατευμένα σε αυτή την περίοδο εφόσον οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 7Ο C. 

Φυτ/κά προϊόντα: 

Οι δραστικές ουσίες για την μονίλια που προλαμβάνουν τις προσβολές από τον εξώασκο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
-Κατά τον πρώτο ψεκασμό για την μονίλια, να προτιμάται η χρήση χαλκούχου σκευάσματος. 
-Επειδή έχουν παρατηρηθεί ανθεκτικά στελέχη σε διάφορες κατηγορίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλό είναι να εναλλάσσονται στη σειρά των ψεκασμών, για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας. 
-Μετά από βροχόπτωση συνιστάται η επανάληψη του ψεκασμού. 
-Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤ. ΤΣΟΛΗ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ