Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:33:00 π.μ. |
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου
 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίού 2018 και ώρα 19.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων τον Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείού), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ' αυτών:


1. Αποδοχή επιχορήγησης 26.270,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

2. Αποδοχή ποσού 31.700,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος τον Δήμου Επιδαύρου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις"

3. Αποδοχή ποσού 208.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος τον Δήμου Επιδαύρου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" με τίτλο "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας"

4. Αποδοχή ποσού 155.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και υποβολή αιτήματος ταν Δήμου Επιδαύρου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Άξονα Προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος" με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ήΙκαι συνοδευτικού εξοπλισμού"

5. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 [αδέσποτα, κοννουπια, προμήθεια πασσάλων πληροφοριακών πινακίδων για την σήμανση των μονοπατιών και για ανάθεση εργασιών τοποθέτησής τους

6. Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ψήφιση πιστώσεων.

7. 'Εγκριση διενέργειας προμηθειών για κάλυψη αναγκών τον Δήμου

8. Έγκριση εκτέλεσης έργων, εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου

9. Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης, επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών κλπ υλικών των οχημάτων και μηχανημάτων τον Δήμου Επιδαύρου

10. Διοργάνωση έκθεσης "Αγροτονρισμός 2018".

11. Εγκριση ΑΠΕ έργου "Αποκατάσταση ζημιών αγροτικού δικτύου από θεομηνίες"

12. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο "Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Επιδαύρου"

13. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικής υπηρεσίας άρδευσης (υδρονομείς).

14. Εξέταση αίτησης για διαγραφή παιδιού από τα μητρώα τον Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λνγονριού.

15. Εξέταση αιτήματος τον Δ.Σ. τον ΝΠΙΔ Δημοτική Επιχείριση Υδρευσης Αποχέτεύσης Επιδαύρου περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΕΠ και Δήμου για αντιμετώπιση αναγκών.

16. Εξέταση αίτησης ΕΛΤΑ για θέση ολιγόωρης στάθμεύσης υπηρεσιακών οχημάτων εμπρός από το Κατάστημα Λνγονριού.

17. Προγραμματισμός εκδηλώσεων και εκδρομών τον ΚΑΠΗ

18.'Εγκριση εγχειριδίού διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα 
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ