Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών αναζητά δυο αίθουσες για άμεση ενοικίαση

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:47:00 π.μ. |
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών αναζητά δυο αίθουσες για άμεση ενοικίαση
 Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΠΑΠΕΛ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την άμεση ενοικίαση δύο αιθουσών στην πόλη του Ναυπλίου, με προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι 13/3.
Είναι σημαντικό να μην κηρυχθεί άγονος. 

Προωθήστε παρακαλώ σε όποιον νομίζετε ότι μπορεί να έχει κάτι υπόψιν του με την παράκληση να επικοινωνήσει με τη γραμματεία για να παραλάβει την προκήρυξη.

Περιγραφή:

Α. Το προς ενοικίαση ακίνητο για αίθουσα σίτισης φοιτητών (1200 ευρώ μηνιαίως) θα πρέπει :

1. να μπορεί να σιτίσει τουλάχιστον 40 άτομα ανά βάρδια
2. να διαθέτει σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, χρήση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», ή να δύναται να δοθεί χρήση «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ» με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη ώστε να είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας για την συγκεκριμένη χρήση (χώρος εστίασης).
3. να διαθέτει χώρο πλύσεως σκευών που θα πληροί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
4. να διαθέτει χώρους υγιεινής (WC ανδρών και WC γυναικών με προθάλαμο), σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
5. να διαθέτει ξεχωριστό χώρο αποθήκευσης τροφίμων και χώρο αποδυτηρίου.
6. να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των Α. .Ε.Α.
7. να διαθέτει επαρκή και άμεσο φυσικό φωτισμό.
8.ν α διαθέτει επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
9. να διαθέτει επαρκή αερισμό.
7. να διαθέτει, στα ανοίγματα των χώρων εστίασης και αποθήκευσης φαγητών σήτες σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
8. να είναι κατάλληλες οι Η/ εγκαταστάσεις προκειμένου να λειτουργεί ο εξοπλισμός μαζικής εστίασης.
9. να διαθέτει κλιματισμό (ψύξη – θέρμανση)
10. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης να συνδέεται με το τοπικό δίκτυο της πόλης.
11. να είναι διαθέσιμο σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών μετά την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης και υπό τον όρο ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις.

. Το προς ενοικίαση ακίνητο στην για αίθουσα διδασκαλίας (αίθουσα βιωματικών μαθημάτων) (800 ευρώ μηνιαίως) θα πρέπει :

Β1. να διαθέτει αίθουσα με επιφάνεια 60 τ.μ. και άνω και χώρο διαλλείματος { Ανοιχτός Διάδρομος/ Προθάλαμος/ Κενός κλειστός χώρος / Ασκεπής ισόγειος χώρος /Άλλο (περιγραφή)}
2. να διαθέτει σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, χρήση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ », ή να δύναται να δοθεί χρήση «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »με ευθύνη και μέριμνα του ιδιοκτήτη
3. Να διαθέτει χώρους υγιεινής (WC ανδρών και WC γυναικών), σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
4. Να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ώστε να εξασφαλίζει την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α.
5. Επαρκή και άμεσο φυσικό φωτισμό.
6. Επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
7. Επαρκή αερισμό.
8. Να είναι κατάλληλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις προκειμένου να λειτουργεί ο εξοπλισμός αίθουσας διδασκαλία
9. Να διαθέτει κλιματισμό (ψύξη – θέρμανση)
10. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης να συνδέεται με το τοπικό δίκτυο της πόλης.
11. Να είναι διαθέσιμο σε χρονικό διάστημα 60 ημερών μετά την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης και υπό τον όρο ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται ώστε να πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ