Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Απάντηση Γαβρόγλου σε Ανδριανό για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στον θεσμό της παράλληλης στήριξης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:57:00 π.μ. | |
Απάντηση Γαβρόγλου σε Ανδριανό  για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στον θεσμό της παράλληλης στήριξης
Στην 520/2-2-2018 Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός από κοινού με άλλους βουλευτές και μέλη του τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του κόμματος με θέμα τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον θεσμό της παράλληλης στήριξης απάντησε ο αρμόδιος αν. Υπουργός κ. Κ. Γαβρόγλου.

Στην απάντηση του αν. Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή Γονέων μαθητών που έχουν ανάγκη την παράλληλη στήριξη, την οποία κατέθεσαν ως αναφορά οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές σχετικά με την παράλληλη στήριξη στη Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την εξασφάλιση κονδυλίων για πρόσληψη αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την παράλληλη στήριξη, σε όλα τα σχολεία της χώρας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για την ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου η μονάδα Β3 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-2018, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σχετικές Πράξεις, με βασικό τίτλο: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Στο πλαίσιο των Πράξεων αυτών απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 – Σχολικοί Νοσηλευτές κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 υλοποιούνται από την ΕΔ ΕΣΠΑ συνολικά δεκατρείς (13) Πράξεις «Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ως ακολούθως:

1. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συνολική δημόσια δαπάνη 49.729.700,00 €.

2. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5008076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 710.000,00 €.

3. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009763, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 611.841,00 €.

4. «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018»,με Κωδικό ΟΠΣ 5001726, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 415.744,80 €.

5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001979, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020» και συνολική δημόσια δαπάνη 1.124.000,00 €.

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5008901, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 2.313.750,00 €.

7. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5008110, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» και συνολική δημόσια δαπάνη 288.000,00 €.

8. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016 -2018 ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», με Κωδικό ΟΠΣ 5001821, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συνολική δημόσια δαπάνη 401.563,20 €.

9. Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001986, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 1.258.750,00 €.

10. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5008945, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και συνολική δημόσια δαπάνη 571.000,00 €.

11. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και συνολική δημόσια δαπάνη 4.500.000,00 €.

12. «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009767, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» και συνολική δημόσια δαπάνη 393.320,00 €.

13. «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001514, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 416.000,00 €.

Επιπρόσθετα, στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, στη ΣΑΕ 345/1 έχει ενταχθεί έργο που αφορά σε παράλληλη στήριξη, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου, για το οικ. έτος 2018, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Όπως προκύπτει στο από 29-03-2018 Υ.Σ. της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ, το οποίο σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας, το ΥΠΠΕΘ ενέκρινε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 6.712 παράλληλες στηρίξεις μαθητών σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης των υπαρχουσών διδακτικών αναγκών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξετάζονται όλα τα αιτήματα στην Επικράτεια και υπάρχει στενή συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες είναι αρμόδιες για την τοποθέτηση των προσληφθέντων από την Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ή/και των υφιστάμενων μόνιμων εκπαιδευτικών) στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν και να ιεραρχούν την αναγκαιότητα πλήρωσης της καθεμίας, σε συνεργασία/συνεννόηση με το οικείο ΚΕΔΔΥ και τους συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στην κατάρτιση των πινάκων βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι αυτοί γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ.2 του νόμου υπ’ αριθμ. πρωτ. 4465/17 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/4.4.2017), το οποίο ρυθμίζει τα θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ως ακολούθως: «[…] κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 16, και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, […] Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2017-2018.». Σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικών για παράλληλη στήριξη σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή Ελληνική Γραφή Braille η Y.A. 61048/Ε2 ΦΕΚ 1230/ 10-4-2017, τ.Β’ άρθρ. 4, παρ. 5 ορίζει τα εξής: «Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι πιστοποιημένα έχουν επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ), προσλαμβάνονται και τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών ή τυφλών μαθητών ή/και για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής Εκπαίδευσης. […].»

Ειδικότερα, το ΥΠΠΕΘ, για το τρέχον σχολ. έτος, μέχρι σήμερα έχει προβεί στις κάτωθι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την Παράλληλη στήριξη πανελλαδικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικοί που είτε δεν ανέλαβαν είτε ανέλαβαν και στη συνέχεια παραιτήθηκαν:

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο σχεδόν των προσλήψεων στο πλαίσιο της Παράλληλης Στήριξης έχει αναβαθμιστεί από μειωμένουν ωραρίου σε πλήρους.

Επίσης, σημειώνεται ότι πολλές φορές συμβαίνει μερικοί από τους προσλαμβανομένους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσελήφθησαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα, μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λειτουργικό κενό μεταφέρεται σε επόμενη φάση αναπληρωτών. Τα κενά, μετά και την τελευταία φάση προσλήψεων αναπληρωτών παράλληλης στήριξης, στην Π/θμια Εκπ/ση ανέρχονται περίπου σε 2.634 (245 σε ΠΕ61-60ΕΑΕ Νηπιαγωγών και 2.389 ΠΕ71-70ΕΑΕ Δασκάλων) και στη Δ/θμια Εκπ/ση σε 375.

Τονίζεται ότι στα πλαίσια των υφιστάμενων περιοριστικών διατάξεων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα πιστώσεων, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Ο αριθμός, όμως, των εκπαιδευτικών αναγκών για παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλης Στήριξης) σε μαθητές ανά την Επικράτεια υπερβαίνει ενίοτε τον αριθμό των εγκεκριμένων πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών με σκοπό την κάλυψη αυτών, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται άμεσα εφικτή η πλήρης κάλυψή τους”.

Ακόμη, ο Υπουργός παράθεσε σχετικό έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το οποίο επισυνάπτεται.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ