Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αργείων "Ο ΔΑΝΑΟΣ"

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:08:00 π.μ. |
Γενική Συνέλευση μελών του Συλλόγου Αργείων "Ο ΔΑΝΑΟΣ"
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού του Συλλόγου, καλείσθε σε συγκρότηση της Α΄Γενικής Συνέλευσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου του , την 16η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ.Θ Ε Μ Α T A : 

-Ετήσια λογοδοσία & απολογισμός των πεπραγμένων του οικονομικού έτους 2017 και ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του ίδιου οικονομικού έτους.

-Εγκριση των παραπάνω από την Γενική Συνέλευση.


Για απαρτία κατά την Α΄. Γεν. Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 14 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα συγκροτηθεί επαναληπτική Γεν. Συνέλευση την 23/4/ 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε η Συνέλευση θα είναι σε απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη (άρθρ. 37΄ του Καταστατικού).

     Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
Σωτήριος Κωτσοβός       Αναστάσιος Ι. Σκλήρης

σ.σ.: α) Αποκλείονται αυτοδικαίως από τις Γεν. Συνελεύσεις μέλη που καθυστερούν την ετήσια συνδρομή τους (άρθρο 38 του Καταστατικού).
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ