Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Πολάκης σε Γκιόλα: Το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν η κρυφή off shore του υπουργείου υγείας (βίντεο)

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:41:00 π.μ. | |
Πολάκης σε Γκιόλα: Το ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν η κρυφή off shore του υπουργείου υγείας (βίντεο)
Χάθηκαν εκατομμύρια από πλήθος παρατυπιών μέσα σε ένα όργιο σπατάλης και κρυφών κονδυλίων  Το λόγο έχει τώρα η δικαιοσύνη.


1. Ο διαχρονικός διακινητής του μαύρου χρήματος και Διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ, Κ. Παπαδημητρίου εξαφάνισε το λογισμικό που έδειχνε λεπτομερώς τα έσοδα- έξοδα του ΚΕΕΛΠΝΟ, με την απαραίτητη πολιτική κάλυψη.

2. Σε μια περίοδο που η χώρα έχανε το 25% του ΑΕΠ της και οι εργαζόμενοι έχαναν μισθούς και συντάξεις, μια μεγάλη παρέα διασπάθιζε δημόσιο χρήμα, με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας.

3. Η Διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ έδινε συστηματικά ελλιπή στοιχεία και έγγραφα στο Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Υγείας και το ΣΔΟΕ, με σκοπό την καθυστέρηση του ελέγχου, που έφτασε τους οκτώ μήνες.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση της Επιτροπής με τον κ. Γκιόλα να απευθύνει ερωτήσεις στον κ. Πολάκη.
Κύριε Γκιόλα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το 2011 το ΚΕΕΛΠΝΟ εξαιρέθηκε από το δημόσιο λογισμικό και έτσι δόθηκε η αφορμή να απεγκαταστήσουν το μέχρι τότε τηρούμενο λογισμικό πρόγραμμα και έκτοτε τηρούνται μόνο φύλλα excel, τα excelσόφυλλα, όπως τα λέτε. Ταυτόσημα και στην έκθεση της ΓΔΔΕ επισημαίνεται για την οικονομική χρήση του 2014 η μη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση του 2010 και εντεύθεν και καταστρατήγηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Στη σελίδα 30 της ίδιας Έκθεσης αναφέρεται επί λέξει: «κατά τον παρόντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο πλαίσιο της παντελούς έλλειψης απεικόνισης των δοσοληψιών δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των συνολικών εσόδων, εξόδων, υποχρεώσεων και αποτελεσμάτων του φορέα διακριτά για κάθε οικονομικό έτος (χρήση) και δεν έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2010 και εντεύθεν».
Η ερώτηση είναι η εξής: Ήταν δυνατόν οι υπάλληλοι του Τμήματος της Οικονομικής Διαχείρισης να πήραν μόνοι τους την απόφαση αυτή, ώστε να ανατρέψουν μια ορθώς μέχρι τότε ακολουθούμενη πρακτική τήρησης των σχετικών βιβλίων; Ποιος το έκανε αυτό; Ο Διευθυντής υπέβαλε στο Δ.Σ. κάποια τέτοια πρόταση και έλαβε έγκριση, αφού δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάποια τέτοιο έγγραφο; Από πού θα μπορούσε να δοθεί αυτή η εντολή;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Είναι προφανές ότι έγινε με πολιτική κάλυψη, γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς πολιτική κάλυψη. Όπως έχουμε δει πολλές φορές, το ΚΕΕΛΠΝΟ λειτουργούσε σαν off shore του Υπουργείου Υγείας. Η απεγκατάσταση του συστήματος του λογιστικού προγράμματος ουσιαστικά βοήθησε στο να κρυφτούν τα χρήματα, τα οποία εξαφανίστηκαν από τη διαχείριση του 2009 και 2010 και τα οποία δεν παρουσιάζονται μετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των συνολικών εσόδων-εξόδων…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Το λένε πολύ καθαρά οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και νομίζω ότι είναι προφανές ότι έγινε με οργανωτή τον διαχρονικό διακινητή του «μαύρου» χρήματος, τον κ. Παπαδημητρίου, τον Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ από την αρχή της ίδρυσής του μέχρι και που τον διώξαμε το 2016 και πιστεύω σαφώς με συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία, γιατί ουσιαστικά κρύφτηκαν κάποια χρήματα.
Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι το 2009 φαίνεται να έχουν εισρεύσει στο ΚΕΕΛΠΝΟ 369 εκατομμύρια ευρώ με δάνειο συν κρατική επιχορήγηση, συν την τακτική κλπ., να έχει ξοδέψει 95 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και την επόμενη χρονιά εμφανίζει ως ταμειακό υπόλοιπο τα εξής: Αν αφαιρέσεις από τα 370 εκατομμύρια τα 95 εκατομμύρια, είσαι στα 270 τόσα εκατομμύρια. Αντί, λοιπόν, να εμφανίσει ταμειακό υπόλοιπο 270 εκατομμύρια, εμφανίζει 89 εκατομμύρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Πού είναι τα άλλα χρήματα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Έλα ντε, αυτό ψάχνουμε. Αυτό πρέπει να βρουν και οι ορκωτοί λογιστές. Και μετά αυτό συνεχίζει. Κάποια στιγμή, γύρω στο 2012 νομίζω, εμφανίζουν από το πουθενά 30 εκατομμύρια απο αλλαγή χρήσης δανείου, το οποίο το 2011 δεν φαίνεται καθόλου και ούτε το 2010…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μπορεί να ήταν το μη δαπανηθέν.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε το 2010 να πουν ότι έχουν ταμειακό υπόλοιπο, αφού πήραν 370 εκατομμύρια και χάλασαν 95 εκατομμύρια, 270 εκατομμύρια; Εμφανίζουν ότι έχουν 89 εκατομμύρια. Πού είναι τα υπόλοιπα; Αυτή είναι η ιστορία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Πάλι από την έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης. Με ιδιαίτερη έμφαση σημειώνεται ότι δεν ετηρούντο οι κανόνες δημοσιότητας και πληροφόρησης και δεν εφαρμόζεται ο ν. 3861/2010. Μιλάμε δηλαδή για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Συγκεκριμένα, έπρεπε βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του ν.3861/2010, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν τα όργανα διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο. Ο σχετικός, μάλιστα, έλεγχος διαπίστωσε ότι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναρτώντο μόνο όσες πράξεις αφορούν σε προμήθειες-δαπάνες συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, δηλαδή τα ΕΣΠΑ, εκεί που δεν μπορούσαμε να κρυφτούμε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Τα εμφανίζαμε. Ποιοι ήταν και πάλι εδώ –επιμένω- οι υπεύθυνοι της εγκληματικής παραλείψεως, της ποινικά κολάσιμης παραλείψεως; Μπορεί να το έκαναν αυτό οι απλοί υπάλληλοι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ο ανώτερος διοικητικός μηχανισμός του ΚΕΕΛΠΝΟ, το διοικητικό του συμβούλιο, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των μελών του και προφανώς ήταν εν γνώσει της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, δεν γίνονται αλλιώς αυτά τα πράγματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Έτσι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Είναι σαν να έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος διαχειρίζεται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο οποίος να μην ανεβάζει, ας πούμε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις αποφάσεις, να μην ανεβάζει το πώς κάνει την κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης, ποιους πληρώνει, πώς τους πληρώνει, πότε τους πληρώνει, τους παρόχους υγείας κ.λπ. Ένα αντίστοιχο πράγμα θα ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Να το πούμε απλά. Μπορεί κανείς να το διανοηθεί τώρα σε χρηστή και σωστή δημόσια διοίκηση;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ειδικά, κύριε Γκιόλα, θέλω να σκεφθείτε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την περίοδο που χάνουμε το 25-27% του ΑΕΠ μας. Συμβαίνουν την περίοδο που εκτινάσσεται η ανεργία στο 28%. Συμβαίνουν την περίοδο που κόβουμε δώδεκα και δεκατρείς φορές τις συντάξεις, που κόβουμε το 30% του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, που κόβουμε κοινωνικές δαπάνες κ.λπ. Και έχουμε αφήσει μια φωλιά τρωκτικών, οι οποίοι γλεντάνε δημόσιο χρήμα με έναν προκλητικό τρόπο, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσαν ποτέ να χρηματοδοτούν ανύπαρκτα site, σαν αυτά που σας είχα πει την προηγούμενη φορά, με 80.000 ευρώ, 100.000 ευρώ αθροιστικά με δεκαπεντάρια, με εικοσάρια, με τριαντάρια κλπ., εάν τηρούσαν τους κανόνες της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Δεν θα μπορούσαν. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα το έκαναν; Αφού διακινήθηκε και μαύρο πολιτικό χρήμα.
Δράττομαι της ευκαιρίας, από κάτι που με ρώτησε ο κ. Τζαμακλής πριν, να πω ότι είναι προφανές ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση προς κάποιες περιοχές. Αν ψάξετε το ποιοι χρημάτισαν, κύριοι Υπουργοί, ή τέλος πάντων Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Υγείας εκείνη την περίοδο, θα δείτε και μια κατεύθυνση διαφημιστικών πόρων του ΚΕΕΛΠΝΟ προς ΜΜΕ προς τις περιοχές εκεί. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Τίτλος: «Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων». Τώρα πάμε στην έκθεση του ΣΕΥΠ. Διαβάζω, λοιπόν, στη σελίδα 28: «Δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν ακολουθείται η απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο λογιστικής, αφού κατά το έτος 2014 δεν τηρούνταν κανενός είδους λογιστικά βιβλία ή καρτέλες, έντυπα ή μηχανογραφικά». Το απίστευτο χάος, λέω εγώ. Ο χαμός και η επιτομή της αδιαφάνειας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Αυτό το χάος είναι συνειδητό, κύριε Γκιόλα. Είναι η συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν. Τώρα το διαπιστώνουν οι ελεγκτές του ΣΕΥΠ σε διαχείριση που κάνει για κάποια άλλα διαφορετικά αντικείμενα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Αν ο τότε Υπουργός Υγείας, που επόπτευε και έπρεπε να ελέγχει αυτήν την κατάσταση, τους έλεγε, «τι γίνεται εδώ, εγώ δεν βλέπω τίποτα»; Έχει μέσα στο διοικητικό συμβούλιο άτομο της επιλογής του. Βλέπει, λοιπόν, ότι τα λογιστικά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται ούτε στο πρώτο μπακάλικο της γειτονιάς, στο γωνιακό, την ΕΒΓΑ που λέγαμε παλιά. Υπάρχει ένα τεφτέρι που γράφει «εισέπραξα τόσα και ξόδεψα τόσα». Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ανύπαρκτο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Εντελώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Το λένε οι Ελεγκτές Δημόσιας Υγείας. Ήταν πράγματα αυτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ακριβώς, έτσι είναι, κύριε Γκιόλα. Κι αυτό φαίνεται πολύ καλά και στην έκθεση του ΣΕΥΠ, όπως λέτε, που μιλάει…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μα, δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): …για τη διαφημιστική δαπάνη, για τις επικοινωνιακές εκστρατείες που περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίον αναθέτονταν οι δουλειές ή με το πρόσχημα κάποιων διαγωνισμών, αλλά και το πώς αυτές αποτυπώνονταν.

Επίσης, σας λέω ότι και ένας μεγάλος λόγος της καθυστέρησης της διερεύνησης είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα συγκεντρωμένα και πρέπει να ψάχνεις να βρίσκεις τα excelοφυλλα, να βρίσκεις από κομπιούτερ κ.λπ. Εδώ τον Σεπτέμβρη του 2016, που ξαναγύρισε για κάποιες ημέρες ο κ. Γιαννόπουλος, πήρε και ορισμένα κομπιούτερ από μέσα, για να μην μπορούν να ανασυρθούν από τα αρχεία και από τις μνήμες στοιχεία τα οποία υπήρχαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Με προλάβατε για τη διαδικασία των συμβάσεων και αναθέσεων. Πάλι εγώ από την έκθεση του ΣΕΥΠ διαβάζω ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις –αναφέρει κάποιες- ήταν αυτή του πρόχειρου διαγωνισμού.
Παρακάτω λέει ότι ο φορέας προβαίνει σε αναθέσεις είτε με πρόχειρο διαγωνισμό είτε με απευθείας ανάθεση και παρατείνει χωρίς αιτιολόγηση τη διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτει. Γίνεται γενικώς και σχεδόν ποτέ δεν υπήρξε κινητοποίηση του ανταγωνισμού, παρά επιλεκτική πρόσκληση στους ίδιους και τους ίδιους προμηθευτές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ακριβώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Να ρωτήσω ποιοι ήταν υπεύθυνοι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Και περιγράφει και τη διαδικασία, το πώς είχαν στήσει κάποιους διαγωνισμούς. Δηλαδή, μάζευε ο άλλος τις προσφορές, ήταν αυτός που θα έπαιρνε τη δουλειά, που έφερνε και άλλες δύο, οι οποίες ήταν λίγο υψηλότερες απ’ αυτή που τελικά κατέληγαν να του αναθέσουν κλπ. Αυτό ήταν το όργιο της αδιαφάνειας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Αναφέρθηκε και πριν για τις καταβολές και δαπάνες σε προμηθευτές, που βάσει τιμολογίων υπερέβαιναν τις 30.000 ευρώ. Υπήρχε και άλλο βέβαια κομμάτι, το οποίο δεν μπορούμε να διερευνήσουμε, δεν υπάρχουν έγγραφα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Σας κατέθεσα την προηγούμενη φορά αυτά που είχα βρει εγώ, που δεν είναι όλα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν είναι καταγεγραμμένα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Δεν είναι καταγεγραμμένα. Ήταν περίπου εκατόν πενήντα με εκατόν εξήντα συμβάσεις, που πολλές απ’ αυτές ήταν κάτω από τις 20.000, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα αθροίσματα που έχει βγάλει το Γενικό Λογιστήριο από τον έλεγχο που είχε κάνει της χρήσης του 2014.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Από τις επίσημες, όμως, καταγραφές του έτους 2014 επί συνολικού ποσού 15.158.000 κ.λπ., υπάρχει ένα 8,42% επ’ αυτού του ποσού, δηλαδή 1.276.000 –όχι φραγκοδίφραγκα- το οποίο χαρακτηρίζεται «αδιευκρίνιστες δαπάνες». Δηλαδή, πού πήγαν αυτά; Προς άγνωστη κατεύθυνση; Στο πουθενά; Κάπου πήγαν.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Προφανώς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Κάποια στόματα «ψώμωσαν», κάπου τάισαν, όπως το λέτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ακριβώς, έτσι είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Και πάλι εδώ αυτές τις ατασθαλίες οι υπάλληλοι θα τις χρεωθούν όλες;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Υπάρχουν εγκέφαλοι;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Κοιτάξτε, όπως έχω πει και άλλες φορές, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ένα μεγάλο κομμάτι με πολύ αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, οποίο έχει κάνει σοβαρή δουλειά στο επίπεδο της επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Όμως, δυστυχώς, ο ανώτερος διοικητικός μηχανισμός ήταν βαθιά χωμένος μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία της διαφθοράς, πάντα σε συνεννόηση με το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο και την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Σαφώς και υπάρχει μεγάλη ευθύνη των ανώτερων διοικητικών στελεχών, που είναι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή τους υπεύθυνους του διοικητικού συντονισμού, τους υπεύθυνους του οικονομικού, τον γενικό διευθυντή, ορισμένους άλλους κάποιων κρίσιμων τμημάτων κ.λπ., η νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία έδινε την υποτιθέμενη νομική κάλυψη σε μια σειρά από τέτοιες ενέργειες, βγάζοντας και έξτρα μεροκάματα ενός που ήταν με μισθό και αντιμισθία, έπαιρνε και αμοιβές κατά πράξη, που και αυτά τα καταγράφουν οι ελεγκτές.
Και, βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορεί το διοικητικό συμβούλιο απλώς να προεδρεύει. Δεν μπορεί να προεδρεύει, γιατί βάζουν τις τελικές υπογραφές ή οι όποιες διαδικασίες αναθέσεως στηρίζονται και σε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου πάντοτε ελεγχόμενες από την ανώτερη πολιτική ηγεσία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Σαφώς έχουν οι σοβαρές, τουλάχιστον, την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. Δεν μιλάμε για την καθημερινή διαχείριση. Δηλαδή, η απόφαση ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ θα διαχειριστεί διαφημιστικές δαπάνες και τις επικοινωνιακές εκστρατείες για τον καρκίνο, για τη γρίπη, για τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, αυτά είναι αποφάσεις που πάρθηκαν από το Υπουργείο, δεν πάρθηκαν αυτοτελώς από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Είχαν τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου και της πολιτικής ηγεσίας. Ας πούμε, για παράδειγμα, η σύμβαση του ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΕΛΠΝΟ ξεκίνησε από απόφαση του κ. Λοβέρδου, που απεστάλη…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Πάρε δέκα εκατομμύρια να έχεις!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ναι, πάρε δέκα εκατομμύρια να έχεις, να προσλάβεις καινούργιο κόσμο, που δεν προσλήφθηκε ποτέ και ουσιαστικά τα έκαναν γυψοσανίδες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Το ίδιο ισχύει και στην απόφαση να διοργανώσει το ΚΕΕΛΠΝΟ αυτό το συνέδριο που διοργάνωνε κάθε χώρα που είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο, το eHealth Forum. Αυτό ξεκινάει με χαρτί που υπογράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αναθέτει στο ΚΕΕΛΠΝΟ να διοργανώσει το συνέδριο. Αυτό με τη σειρά του, με μια διαδικασία απευθείας ανάθεσης, αναθέτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της ιστορίας στην κ. Νικολοπούλου-Στουρνάρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μια και το είπατε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση του Γεωργιάδη είναι για τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και μιλάμε για συνέδριο που θα γινόταν τον Μάιο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Στις 30.12.2013 το υπογράφει ο κ. Γεωργιάδης, ως εξαιρετικώς επείγον, και το συνέδριο διοργανώθηκε 12 με 13 Μαΐου του 2014.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μέσα σε αυτό το τετράμηνο δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, να έρθουν να δηλώσουν υποψηφιότητα και να υπάρξει ανταγωνισμός;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Έτσι στήνονταν οι δουλειές, κύριε Γκιόλα. Πρώτα αποφασίζουν ποιος θα την κάνει και μετά ρυθμίζουν τη διαδικασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μετά παραπονούνται και μας στέλνουν mail. Πήραμε πάλι mail τώρα, τέλος πάντων.
Μέσα σε αυτό το χάος των εισροών-εκροών και όλα αυτά τα ανύπαρκτα, ήταν δυνατόν να γνώριζε η Οικονομική Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ -τώρα εγώ πάω σε αυτές τις περιώνυμες χορηγίες- ότι από τις χορηγίες του 2007 και του 2008, υπήρχε ακόμη χρηματικό υπόλοιπο το 2014;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Δεν υπάρχει ούτε μια στο τετράκις εκατομμύριο για τέτοιο πράγμα. Είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια να καλύψουμε τα ακάλυπτα αυτή η ιστορία. Μέσα και από πλαστογραφίες τις οποίες έκαναν, νομίζω ότι θα αποδειχτούν όλα και στο πόρισμα το οποίο έρχεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ποιος ο λόγος της ύπαρξης και της αναγκαιότητας τήρησης τριάντα έξι λογαριασμών σε πέντε συνολικά τράπεζες από το ίδρυμα αυτό;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Κοιτάξτε, κάποιοι λογαριασμοί δικαιολογούνται με τη λογική με το ότι, αν είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρειάζεται ειδικό λογαριασμό διαχείρισης. Αναφέρομαι σε κάποιους λογαριασμούς. Όμως δεν είναι τόσος ο αριθμός των προγραμμάτων που να δικαιολογεί τριάντα έξι λογαριασμούς.
Για παράδειγμα, στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που είχε την τάδε πράξη και το τάδε υποέργο, μπορείς να κρατήσεις έναν λογαριασμό για όλα, από τη στιγμή που τα διάφορα υποέργα χρηματοδοτούνται από ένα κεντρικό Πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά τροφοδοτεί τις δράσεις αυτές.
Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω ότι ο ΕΟΠΥΥ ο οποίος διαχειρίζεται 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, έχει τρεις λογαριασμούς. Νομίζω έχει δυο λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και έναν στην Πειραιώς, που είναι κληρονομιά από τα Ταμεία που τον συγκρότησαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ανάλογα με ποιον τραπεζικό οργανισμό είχαν συναλλαγές.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Και τα μεγάλα νοσοκομεία που έχουν μεγάλους ετήσιους προϋπολογισμούς έχουν έναν ή δυο λογαριασμούς. Δεν νομίζω ότι έχουν δεκαπέντε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Η οποιαδήποτε σύγκριση -αυτό που είπατε τώρα- του ΚΕΕΛΠΝΟ με τον μηχανισμό αυτό, τα λέει όλα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Είναι για να χάνονται τα ίχνη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Η πορεία της διαχείρισης του ΚΕΕΛΠΝΟ τελούσε υπό την πολιτική εποπτεία, όπως έχουμε πει, των εκάστοτε Υπουργών -από τον Αβραμόπουλο μέχρι τον Άδωνι Γεωργιάδη κ.λπ.- μέσω των ατόμων που και οι ίδιοι όριζαν ως προέδρους και μέλη της διοίκησης. Αυτά τα ιλιγγιώδη ποσά που διατίθεντο είτε ως επιχορήγηση είτε ως δανεισμός από το ελληνικό δημόσιο πάντα…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: …και σε συνδυασμό με τα συνεχώς διογκούμενα ελλείμματα, δεν κίνησαν ποτέ το ενδιαφέρον των Υπουργών, να τους πουν «εδώ δανείζεστε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο ή δανείζεστε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πήρατε τόσα, αποδώστε έναν λογαριασμό». Σε εκείνο το άτομο που έβαλε ο Υπουργός, σε έναν από όλους όσους έβαλε στο διοικητικό συμβούλιο, δεν θα πήγε να του πει ότι από τα τόσα δανεικά -είπατε πριν ότι το δάνειο εκείνης της χρονιάς ήταν 270 εκατομμύρια…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ήταν 220 εκατομμύρια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν έπρεπε να δοθεί μια στοιχειώδης προσοχή και να γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος; Εγώ δεν είπα για τα πέντε και τα δέκα χιλιάρικα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ και απίθανα νούμερα. Γιατί παραμέλησαν οι Υπουργοί;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Γιατί ήταν μέσα στο κόλπο, κύριε Γκιόλα. Τι άλλη απάντηση ψάχνετε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Αυτό λέμε. Εμείς οι νομικοί λέμε ότι πρέπει να επιδεικνύεις την ίδια μέριμνα και φροντίδα,  την επιμέλεια που επιδεικνύεις εν τις ιδίοις, δηλαδή στις δικές σου προσωπικές υποθέσεις. Ποιος θα δάνειζε χρήματα, θα έφευγαν από τη τσέπη του και δεν θα έλεγε τον άλλο χρόνο -ποιον άλλο χρόνο; Την άλλη μέρα- πώς έγινε η διαχείριση του ποσού αυτού; Πού πάμε; Γιατί διογκώνεται το έλλειμμα; Πού πήγαν τα χρήματα;

Και κάτι άλλο: Γιατί δεν παρήγγειλαν ουσιαστικούς ελέγχους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, από το ΣΕΥΠ, όπως κάνατε εσείς…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Υπήρχε ένα πόρισμα του ΣΔΟΕ κάποια στιγμή, το οποίο πρακτικά θάφτηκε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Για πόσες χρονιές; Για όλες τις χρονιές;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Έμεινε σε κάποιο συρτάρι.
Για κάποιες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα, για τις εκτυπώσεις, για κάποιες δαπάνες…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Επιλεκτικά.
Δεν θα έπρεπε να βλέπουν κάθε χρόνο τι γίνεται και ποια είναι η πορεία; Δεν θα έπρεπε να το βλέπει το Σώμα Ορκωτών Λογιστών; Υπάρχει το ΣΕΥΠ. Δεν θα έπρεπε σε αυτούς να ανατίθεται κάθε χρόνο για να έχουν πλήρη κι εμφανή εικόνα όλων των οικονομικών δεδομένων;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ήταν πολιτική επιλογή ότι αυτό δεν το ακουμπάμε γιατί μας κάνει τη δουλειά μας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Πώς κρίνετε τώρα, το διάστημα των οκτώ περίπου μηνών και πλέον που το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ και οι υπηρεσίες του παρέτειναν συνεχώς με έωλες δικαιολογίες και προφάσεις την παράδοση εγγράφων που ζητούνταν από τις υπηρεσίες που ήθελαν να κάνουν τον έλεγχο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ήταν προσπάθεια να καθυστερήσουν τον έλεγχο και για το ΣΕΥΠ. Αν θυμάστε, στην πρώτη μου νομίζω κατάθεση, σας είχα δείξει κάποια χαρτιά τα οποία είχε στείλει το ΣΕΥΠ και ζητούσε να του απαντήσουν συγκεκριμένα ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα για να ολοκληρώσει αυτό το πρώτο πόρισμα, αλλά και τα επόμενα πορίσματα, τα οποία έχουν βγει και έχουν προωθηθεί και αυτά αρμοδίως, στα οποία δεν υπήρξε απάντηση. Τη μία έλεγαν ότι δεν είχαν τα χαρτιά. Τη άλλη έλεγαν ότι είναι πάρα πολλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Δεν είναι προφάσεις εν αμαρτίαις αυτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Ακριβώς, προφάσεις εν αμαρτίαις.
Δυστυχώς, αυτός ήταν ο ένας από τους τρεις λόγους που αποπέμψαμε τον κ. Γιαννόπουλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Μια τελευταία ερώτηση: Για όλα τα στραβά και τα ανάποδα, τα παράνομα, τα ανήθικα, όσα συνέβησαν και υπερέβαιναν την οποιαδήποτε λογική του μέσου απλού ανθρώπου, νομίζετε ότι την ευθύνη τη φέρει ο Μαρτίνης και ο Παπαδημητρίου, αν το πιάσουμε διαχρονικά ή ο Παπαδημητρίου;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Μάρτυς): Έχουν ένα σαφή και διακριτό και μεγάλο ρόλο οι άνθρωποι τους οποίους αναφέρατε. Επίσης, είναι σαφές ότι χωρίς πολιτική κάλυψη, πολιτική συνεργασία, πολιτικές εντολές τέτοιες δουλειές δεν γίνονται αυτοτελώς από τον μηχανισμό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ