Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ανδριανός και βουλευτές ΝΔ: Να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν οι προβλέψεις του νέου ΦΕΚ στα μουσικά σχολεία

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:13:00 π.μ. | |
Ανδριανός και βουλευτές ΝΔ: Να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν οι προβλέψεις του νέου ΦΕΚ στα μουσικά σχολεία
Ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε ως πρώτος υπογράφων στη Βουλή Ερώτηση, την οποία συνυπέγραψαν οι βουλευτές του κόμματος Νίκη Κεραμέως, Μαρία Αντωνίου και Χρήστος Κέλλας με θέμα τα λειτουργικά προβλήματα που πρόκειται να ανακύψουν στα μουσικά σχολεία από τις προβλέψεις του φετινού σχετικού ΦΕΚ

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

“Το έργο που επιτελείται στα Μουσικά Σχολεία της χώρας είναι ουσιαστικό, καθώς δίνεται σε παιδιά με ταλέντο και θέληση η δυνατότητα να αναπτύξουν αυτές τις ιδιαίτερες κλίσεις τους χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για σφαιρική παιδεία και μόρφωση.

Όμως το νέο ΦΕΚ δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στα Μουσικά Σχολεία. Ιδιαίτερα τα Μουσικά Σχολεία της επαρχίας που δεν έχουν διορισμένους με οργανικές θέσεις μουσικούς δεν θα μπορούν να λειτουργούν στην ουσία ως Μουσικά Σχολεία.

Ύστερα από σύγκριση του φετινού ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1371/τ.Β΄/24/04/2018) και του αντίστοιχου περσινού (Αρ. Φύλλου 1405/τ.Β΄/25/4/2017) σχετικά με τα Μουσικά Σχολεία, παρατηρούνται τα εξής:

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1824/1988 (Α΄296) με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α.(Β΄649) "Ίδρυση και Λειτουργία μουσικών σχολείων", σελ. 4278, δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

-Από τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων, έχει απαλειφθεί η φράση "η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών".

-Στο άρθρο Α4. αναφέρεται πως η Ε.Ε ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή χωρίς να αναφέρεται κάτι σχετικά με την εισήγηση που έκανε η καλλιτεχνική επιτροπή παλαιότερα. Γενικότερα, από το τελευταίο ΦΕΚ απαλείφονται τα μέρη τα οποία αναφέρονται σε αρμοδιότητες της καλλιτεχνικής επιτροπής της οποίας ο ρόλος φαίνεται να περιορίζεται μόνο στην επιλογή των θεμάτων εξέτασης των υποψηφίων και στην αποστολή του σχετικού υποστηρικτικού υλικού.

-Στη σελίδα 14967 άρθρο Β. ΕΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ υπάρχει ασάφεια σε σχέση με τις μετεγγραφές. Η προηγούμενη εγκύκλιος ανέφερε σαφώς σε ποιες περιπτώσεις και με βάση τον χωροταξικό χάρτη κάθε σχολείου επιτρέπονται οι μετεγγραφές από μουσικό σχολείο σε μουσικό σχολείο.

-Με το νέο ΦΕΚ, σε συνδυασμό με τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων, δίνεται στον διορισμένο από την κυβέρνηση περιφερειακό διευθυντή η δυνατότητα να κόβει τμήματα από τα σχολεία στη λογική της έλλειψης διδακτικού προσωπικού με οργανικές θέσεις σε αυτά. Ιδιαίτερα τα Μουσικά Σχολεία της επαρχίας που δεν έχουν διορισμένους με οργανικές θέσεις μουσικούς δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως Μουσικά Σχολεία.

-Στη σελ. 14974 παρ. 5α. μαθητές της Γ΄ Λυκείου που δεν επιτύχουν σε μουσικό μάθημα μπορούν να λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο μουσικού σχολείου.

-Στην παράγραφο ΙΓ. καταργείται η μετακίνηση των Μουσικών Συνόλων προκειμένου να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δράσεις απομονώνοντάς τα.Τέλος δεν υπάρχει πρόβλεψη για κανέναν διορισμό, ή πρόθεση για πρόσληψη ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει πως για άλλη μία φορά δημιουργείται η εικόνα σχολείων χωρίς ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ενώ στην πραγματικότητα θα εξακολουθήσει να ισχύει η λογική των δεύτερων και τρίτων αναθέσεων οι οποίες πιθανότατα θα διευρυνθούν.Η αποκέντρωση χωρίς τη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τη λειτουργία των σχολείων αποβαίνει εις βάρος της εκπαίδευσης.Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
Για ποιο λόγο επελέγησαν οι ως άνω επί τα χείρω αλλαγές στο φετινό ΦΕΚ που αφορά τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων;
Με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργήσουν οι προβλέψεις του νέου ΦΕΚ”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ