Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Αδίδακτο κείμενο Γ΄ Λυκείου για τη διδασκαλία της μετοχής και το μετοχικό σύνολο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:05:00 π.μ. |
Αδίδακτο κείμενο Γ΄ Λυκείου για τη διδασκαλία της μετοχής και το μετοχικό σύνολο
Πλάτων Αλκιβιάδης 
ΣΩ. Δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλλουσαν ὀρθῶς
βιώσεσθαι ταύτης τῆς ἐπιστήμης ἀντέχεσθαι, ἀτεχνῶς
ὥσπερ ἀσθενοῦντα ἰατροῦ ἤ τινος κυβερνήτου τὸν ἀσφαλῶς
[147a] μέλλοντα πλεῖν. 

ἄνευ γὰρ ταύτης, ὅσῳπερ ἂν λαμπρό-
τερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς τύχης ἢ περὶ χρημάτων κτῆσιν ἢ
σώματος ῥώμην ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, τοσούτῳ μείζω
ἁμαρτήματα ἀπ’ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς ἔοικε, γίγνεσθαι.
ὁ δὲ δὴ τὴν καλουμένην πολυμαθίαν τε καὶ πολυτεχνίαν
κεκτημένος, ὀρφανὸς δὲ ὢν ταύτης τῆς ἐπιστήμης, ἀγό-
μενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάστης τῶν ἄλλων, ἆρ’ οὐχὶ τῷ ὄντι
δικαίως πολλῷ χειμῶνι χρήσεται, ἅτε οἶμαι ἄνευ κυβερνήτου
[147b] διατελῶν εν πελάγει .

Επιμέλεια Μαρινάκος Στέλιος , Φιλόλογος
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ
2751021224
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ