Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Εξηγήσεις του αν. Υπουργού Υγείας σε ερώτηση του Ανδριανού για την επί ενάμιση μήνα μη λειτουργία αξονικού τομογράφου στο Γ.Ν. Άργους

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 11:37:00 π.μ. | | |
Εξηγήσεις του αν. Υπουργού Υγείας σε ερώτηση του Ανδριανού για την επί ενάμιση μήνα μη λειτουργία αξονικού τομογράφου στο Γ.Ν. Άργους
Στην 4377/15-3-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την επί ενάμιση μήνα μη λειτουργία αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείου Άργους, απάντησε ο αν. Υπουργός Υγείας κ. Π. Πολάκης.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Στις 3-2-2018 παρουσιάστηκε βλάβη στον αξονικό τομογράφο της Ν.Μ. Άργους (SIEMENS SOMATOM EMOTION 6) και μετά από άμεση επίσκεψη τεχνικού της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται αντικατάσταση της ακτινολογικής λυχνίας. Η εταιρεία απέστειλε οικονομική προσφορά ύψους 73.780 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), την οποία στη συνέχεια μείωσε σε 71.300 ευρώ, μετά από σχετικό αίτημα του νοσοκομείου.

Επειδή το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ζητήθηκε η συνδρομή της 6ης Υ.ΠΕ. και του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4η /5-2-2018 (θ.20ο) Πράξη Δ.Σ. του Γ.Ν. Αργολίδας (ΑΔΑ: ΩΖ084690Β4-ΦΔΦ), για την κάλυψη της δαπάνης. Το Υπουργείο Υγείας με το υπ’ αριθμ. οικ. 1149/16-3-2018 έγγραφο, ενέκρινε την επιχορήγηση ποσού 71.300€ για την αντικατάσταση της ακτινολογικής λυχνίας Αξονικού για το Γ.Ν. Αργολίδας (Ν.Μ. Άργους). Κατόπιν της μεταφοράς του ποσού, η Διοίκηση του Γ.Ν. Άργους προέβη άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και πλέον έχει τεθεί σε λειτουργία ο εν λόγω Αξονικός Τομογράφος.

Όσον αφορά στην προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου σας ενημερώνουμε ότι, το Γ.Ν. Αργολίδας (Ν.Μ. Άργους) συμπεριλαμβάνεται στα νοσοκομεία που αφορά η προμήθεια υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης, μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, σύμφωνα με την με αριθμ. 2203/2-6-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1926/Β ́/2-6-2017).

Αναμένεται η διενέργεια του διαγωνισμού”.

Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ