Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στηρίζει την ενίσχυση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρισμού με 170 εκ. ευρώ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 5:51:00 μ.μ. |
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στηρίζει την ενίσχυση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρισμού με 170 εκ. ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα στηρίξει το πρόγραμμα επενδύσεων στο δίκτυο ηλεκτρισμού ύψους 170 εκ. ευρώ του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), θυγατρικής εταιρείας του μεγαλύτερου προμηθευτή ενέργειας της Ελλάδας, της ΔΕΗ. Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν σήμερα τη δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκ. ευρώ, μέρος της συνολικής χρηματοδότησης 85 εκ. ευρώ. 

Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και τ Χαλκοκονδύλη 32, 104 32 Αθήνα, Web: www .dei.gr Πληροφορίες Γραφείο Τύπου: +30 210 529 3074, +30 210 523 7129, +30 210 529 3404 Η σημασία της νέας ενεργειακής επένδυσης στην Ελλάδα και η επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής, επισημάνθηκαν πριν από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης για το μακροπρόθεσμο δάνειο της ΕΤΕπ σήμερα στην Αθήνα. «Η μακροπρόθεσμη επένδυση για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη την Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επί μακρόν εταίρος του ελληνικού ενεργειακού τομέα και με την τεχνογνωσία και την οικονομική υποστήριξή της έχει ενισχύσει τις ενεργειακές επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες. Χαιρετίζω αυτήν τη νέα στήριξη της ΕΤΕπ που θα βελτιώσει μέσα στα επόμενα χρόνια τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερή παρουσία της ΕΤΕπ στην Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κύριος Γιώργος Σταθάκης. 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κύριος Μανόλης Παναγιωτάκης δήλωσε ότι «ο ρόλος του Δικτύου Διανομής, καίριος για τη λειτουργία του τομέα του ηλεκτρισμού, καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός για την πράσινη ενέργεια και τη συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών και σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής είναι πολυτιμότατο περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η υπογραφή της σημερινής δανειακής σύμβασης αποκτά εξαιρετική σημασία. Χαιρετίζοντας την υπογραφή της δεύτερης δόσης της δανειακής συμφωνίας των 45 εκ. ευρώ από το συνολικό δάνειο των 85 εκ. ευρώ, που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στα νησιά μας, ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Η ΕΤΕπ είναι στρατηγικός επενδυτικός εταίρος της Επιχείρησης υποστηρίζοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα σε σχέση με έργα μεγάλης σημασίας σύμφωνα με το επιχειρησιακό της πλάνο για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και το περιβάλλον». «Η επένδυση στις ενεργειακές υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τη χαρά να διαθέσει 85 εκ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων μετασχηματισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ, που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού, στην αύξηση της κατανάλωση ενέργειας που αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της παροχής αξιόπιστης ενέργειας σε εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ελλάδα. 

Αυτή η χρηματοδότηση έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης προϊστορίας της ΕΤΕπ ως προς τη στήριξη ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις διασυνδέσεις στα νησιά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας», επισήμανε ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, υπεύθυνος δανειοδοτήσεων στην Ελλάδα. Το εικοσαετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ, μητρική εταιρεία του ΔΕΔΔΗΕ, υπέγραψαν οι κ.κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., και Peter Jacobs, Επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων στην Ελλάδα της ΕΤΕπ, παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος κυρίου Γιώργου Σταθάκη. 

Το νέο δάνειο της ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης στις υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επίσης υλοποιήθηκε με τη στήριξη της ΕΤΕπ, και έχει την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους. Ενίσχυση των υποδομών ηλεκτρισμού σε όλη τη χώρα 
Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα που στηρίζει η ΕΤΕπ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κρήτη. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα θα βελτιώσει επίσης τους υποσταθμούς και το δίκτυο υψηλής τάσης, με στόχο τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους 7,2 εκ. πελάτες της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και την τηλεποπτεία του δικτύου διανομής. Το πρόγραμμα επενδύσεων διανομής θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνδέσεις με νέα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει τις απώλειες ενέργειας λόγω ρευματοκλοπών. 

Η αναβάθμιση του εθνικού Δικτύου Διανομής θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιτύχει πολλαπλούς στόχους ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Μεγάλη προϊστορία στην υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 1964 έχει διαθέσει περισσότερα από 5,9 δισ. ευρώ σε ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενων 3,1 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία. Μέσα σε αυτά συγκαταλέγεται και η στήριξη νέων επενδύσεων στην αιολική ενέργεια, τη διανομή και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και έργα ασφάλειας εφοδιασμού και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την ανταλλαγή εμπειριών που αποκτήθηκαν από παρόμοια προγράμματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Σημείωμα προς τον εκδότη Σχετικά με την ΕΤΕπ: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός μακροπρόθεσμης δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανήκει στα κράτη μέλη της. Χορηγεί μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επενδύσεις, προκειμένου να συμβάλλει στους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

Σχετικά με το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη: Το Επενδυτικό Πρόγραμμα για την Ευρώπη –Πρόγραμμα Γιουνκέρ– εστιάζει στην προώθηση των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης μέσω της εξυπνότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων οικονομικών πόρων, της άρσης των εμποδίων για επενδύσεις και της παροχής προβολής και τεχνικής βοήθειας σε θέματα επενδυτικών έργων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του Προγράμματος Γιουνκέρ, παρέχοντας εγγυήσεις και επιτρέποντας στον όμιλο ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, και συχνά πιο υψηλού κινδύνου, προγράμματα. Σ

χετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.: 

Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στους τομείς των ορυχείων, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της διαχείρισης του δικτύου διανομής και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 

Η ΔΕΗ έχει θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια, οι οποίες έχουν συνάψει πολυεπίπεδες συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις διεθνούς κύρους.

 Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές του μέσω περαιτέρω επενδύσεων σε τομείς όπως οι ΑΠΕ και οι Ενεργειακές Υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση μιας πιο σύγχρονης εταιρείας. 

Ο Όμιλος με την πάροδο του χρόνου ανέπτυξε ικανότητες και δεξιότητες αιχμής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες και είναι πρόθυμος να εμπλουτίσει αυτήν τη συνεργασία με όλα του τα περιουσιακά στοιχεία. 

Όλα τα προαναφερόμενα υλοποιούνται, ενώ η Εταιρεία παραμένει πελατοκεντρική και προσανατολισμένη στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους πελάτες με ευέλικτα οικονομικά προγράμματα. Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2001.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ