Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τις ζημιές από τις χαλαζοπτώσεις του Μαΐου του 2018 στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 9:17:00 π.μ. | |
Απάντηση Αποστόλου σε Ανδριανό για τις ζημιές από τις χαλαζοπτώσεις του Μαΐου του 2018 στην Αργολίδα
Στην 5916/14-5-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης εκκίνησης των απαιτούμενων διαδικασιών για την αποζημίωση των ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου του 2018 στην Αργολίδα απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Όσον αφορά στις ζηµιές που προξενήθηκαν από τη χαλαζόπτωση που σηµειώθηκε κατά το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου του 2018 σε καλλιέργειες, κυρίως βερίκοκων, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες (όπως ροδάκινα κ.λπ.) στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Άργους, σηµειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις. Το έργο των εξατοµικευµένων εκτιµήσεων ξεκίνησε πριν από τη λήξη της υποβολής των δηλώσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Σχετικά µε τη διενέργεια των εκτιµήσεων, επισηµαίνεται ότι οι εκτιµήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τους Κανόνες της Γεωπονικής Επιστήµης και του Κανονισµού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Στους εκτιµητές δίνονται οδηγίες να είναι αντικειµενικοί και δίκαιοι και τα πορίσµατα που διατυπώνουν, να εκφράζουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών. Στο ποσοστό της ζηµιάς περιλαµβάνονται εκτός από την απώλεια της παραγωγής (ποσοτική ζηµιά) και η ζηµιά που προέρχεται από την ποιοτική υποβάθµισή της, που δηµιουργείται από την επίδραση των καλυπτόµενων ασφαλιστικά ζηµιογόνων αιτίων, εξαιτίας των οποίων προκαλείται µείωση του αντικειµενικώς προσδοκώµενου εισοδήµατος του παραγωγού.

Σηµειώνεται ότι στις επιδιώξεις του ΕΛ.Γ.Α. είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοπιστία των εκτιµήσεων, σε συνδυασµό µε την έγκαιρη διενέργειά τους, σε επίκαιρο για κάθε καλλιέργεια χρόνο, από έµπειρο γεωτεχνικό προσωπικό.

Συγκεκριµένα, ο ΕΛ.Γ.Α., για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εκτιµήσεων, έχει προβεί στη στελέχωση των Υποκαταστηµάτων του, συµπεριλαµβανοµένου και του Υποκαταστήµατος Τρίπολης, µε εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό, έως οκτάµηνης απασχόλησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (µέσω ΑΣΕΠ).

Ως εκ τούτου, είναι φανερό ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας εκ µέρους των παραγωγών, καθώς στη διατύπωση του πορίσµατος και, κατά συνέπεια, και στο ποσό της καταβληθείσας αποζηµίωσης, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της τελικής ζηµιάς.

Αναφορικά µε τη διαδικασία καταβολής των αποζηµιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σηµειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριµένη και ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία ως εξής:

- Με την εµφάνιση της ζηµιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισηµάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.

- Ο Οργανισµός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατοµικευµένες εκτιµήσεις.

- Πραγµατοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.

- Κοινοποιούνται τα πορίσµατα.

- Ακολουθεί η καταβολή των αποζηµιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.

Είναι προφανές ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισµός καταβάλλει τις σχετικές αποζηµιώσεις µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα από τη συγκοµιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε σύγκριση µε τα παρελθόντα έτη οι εκκαθαρίσεις των ζηµιών γίνονται µε ικανοποιητικούς ρυθµούς”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ