Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας αποφάσισε την δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:05:00 μ.μ. |
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας αποφάσισε την δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης
Με την υπ’ αρ. 10/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΔΠΩΡΡ-ΦΔ8) απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης με θέμα: «Δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης», με την οποία το Συμβούλιο αποφασίζει τα εξής:

 - Να διατεθεί το κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης (πρώην Δημοτικό Σχολείο) για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου 

- Ο Δήμος να φροντίσει για τη μεταστέγαση του Δημοτικού Καταστήματος και των αρχείων που βρίσκονται εκεί 

- Να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς την ευεργέτιδα της Ερμιόνης και του Δήμου μας, κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη 

- Ο Δήμος Ερμιονίδας να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες της εν λόγω διαδικασίας 

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Σφυρής αναφέρθηκε, σ’ ό,τι αφορά στη δημιουργία του αρχαιολογικού μουσείου στη Δ.Κ. Ερμιόνης, σε τέσσερις παράγοντες: στον οικονομικό παράγοντα, στην εξασφάλιση των μουσειακών εκθεμάτων (επιστροφή σε Ερμιόνη εκθεμάτων που βρίσκονται στο Μουσείο Ναυπλίου και αλλού), στη βιωσιμότητα του Μουσείου και στη στέγαση του Μουσείου. 

Σχετικά με το τελευταίο, πρόσθεσε πως σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έχει ο ίδιος εκπονήσει τη σχετική μελέτη και αυτό που μένει είναι η μουσειολογική μελέτη από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου κτηρίου για τη χρήση του ως Αρχαιολογικού Μουσείου δεν είναι τυχαία, καθώς με αυτό τον τρόπο, καθώς και με τη δημιουργία μιας κατάλληλης διαδρομής δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης και «ενοποίησης» των αρχαιολογικών χώρων – μνημείων της περιοχής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

▪ Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης, κ. Χρήστου Δάγκλη 
▪ Τις παρατηρήσεις του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Σφυρή 
▪ Την υπ’ αρ. 10/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΔΠΩΡΡ-ΦΔ8) απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης με θέμα: «Δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης» 
▪ Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α. Λαμβάνοντας υπόψη ό,τι αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, εγκρίνει την υπ’ αρ. 10/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΔΠΩΡΡ-ΦΔ8) απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ερμιόνης με θέμα: «Δημιουργία αρχαιολογικού μουσείου στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης» 

β. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στη Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2018 Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο Πρόεδρος: Δημαράκης Αριστείδης 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ντούβαλης Δημήτριος, Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη, Πάλλης Ιωάννης, Μήτσου Κυριακή, Ρούσσης Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, ΣτρίγκουΦωστίνη Άννα, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Λάμπρου Αναστάσιος, Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος και Δημαράκης Ιωάννης. 

Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: Ερμιόνης, κ. Χρ. Δάγκλης, Κρανιδίου κ. Ι. Κοντοβράκης, Πορτοχελίου κ. Εμμ. Τριγκάκης, Διδύμων, κ. Κ. Σπανός, Ηλιοκάστρου, κ. Αν. Στάθης και Κοιλάδας κ. Π. Φλωρής Παναγιώτης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ