Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ναύπλιο για τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:01:00 μ.μ. | |
Έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ναύπλιο για τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8217/18-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11 ), οι εξής: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 
1. Γκιαούρη–Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 
2. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 
2. Δρούγκας Δημοσθένης , Γραμματέας 
3. Αυγουστόπουλος Σταύρος 
3. Βαμβακάς Παναγιώτης 
4. Αρματάς Νικόλαος 
4. Χρηστίδης Παύλος 
5. Γαβρήλος Σταύρος 
5. Καζάς Ιωάννης ( δικ/να απών) 
6. Κατσαφάρα Δήμητρα 
6. Μερμίγκης Παναγιώτης 
7. Καλκούνου Καλλιόπη 
7. Παπαγεωργίου – Μουτζούρη Ελένη( δικ/να απούσα) 
8. Καρέλης Χρήστος 
8. Τόμπρας Γεώργιος 
9. Καχριμάνης Γεώργιος
9. Κοκκινόπουλος Παντελής ( δικ/να απών) 
10. Λέντζος Παναγιώτης 
10. Πινάτσης Γεώργιος 
11. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 
11. Τζαρίμας Ιωάννης. 
12. Μπακέας Δημήτριος 
13. Μπούνος Γεώργιος 
14. Μπαρού Ραφαήλ 
15. Ρούτουλας Κων/ νος 
16.Γραμματικόπουλος Χρήστος 
17. Αντωνιάδης Χαράλαμπος 
18. Δήμας Ανδριανός 
19.Βασιλόπουλος Βασίλειος ( προσήλθε στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης) 
20.Μπουζαλάς Γεώργιος 
21. Ράλλη –Πιτσάκη Μαρία 
22.Χρόνης Νικόλαος 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου . Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε οι Πρόεδροι ΤΚ Αγίας Τριάδας κ.Γεώργιος Μαστοράκος,ΤΚ Νέας Τίρυνθας Δημήτρης Κυριακόπουλος,ΤΚ Ανυφίου Γεώργιος Κωστόπουλος και ΤΚ Λευκακίων Αναστάσιος Δρίτσας . 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε προς συζήτηση το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί « έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τις διακοπές ρεύματος στα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ » και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω του οξύ προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. 

Το Δημ. Συμβούλιο Αποφασίζει Ομόφωνα για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ.Κωστούρος Δημήτριος , ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία των καλλιεργητών του Δήμου μας για την παραγωγή τους αλλά και για την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται από τη μη χρήση νερού Αναβάλου εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου και πρότεινε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος : Η διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλα τα αντλιοστάσια του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ περιφέρειας Δ.Ναυπλιέων , θα οδηγήσει σε καταστροφή την αγροτική οικονομία και παραγωγή των περιοχών μας αλλά και σε σοβαρές βλάβες στο δίκτυο του Αναβάλου . Άμεσα πρέπει να επανασυνδεθούν και να ρυθμιστούν οι οφειλές κατά τρόπο λογικό , καθιστώντας δυνατή την συνεπή εξόφληση τους από πλευράς ΤΟΕΒ. 

Ακολούθως το λόγο έλαβε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. ( Κατά τη συζήτηση του θέματος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης ο Δημ.Σύμβουλος κ.Βασιλόπουλος Βασίλειος) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα , την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ) και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Αποφασίζει Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 199 / 2018 Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος : 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων με την σημερινή του απόφαση ζητά την εξεύρεση άμεσης λύσης για την ρευματοδότηση των αντλιοστασίων του Αναβάλου και των ΤΟΕΒ περιφέρειας Δ.Ναυπλιέων , καθώς από τις διακοπές ρεύματος απειλείται σοβαρά η αγροτική οικονομία και παραγωγή των καλλιεργητών μας αλλά και το δίκτυο του Αναβάλου. 2 Άμεσα λοιπόν πρέπει να επανασυνδεθούν τα αντλιοστάσια και να ρυθμιστούν οι οφειλές κατά τρόπο λογικό , καθιστώντας δυνατή την συνεπή εξόφληση τους από πλευράς των ΤΟΕΒ ».

 Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ) . AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 29-05-2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ