Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Απάντηση Σκουρλέτη σε Ανδριανό για τα λειτουργικά προβλήματα στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Πελοποννήσου

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 12:09:00 μ.μ. | |
Απάντηση Σκουρλέτη σε Ανδριανό για τα λειτουργικά προβλήματα στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Πελοποννήσου
Στην 6013/16-5-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τα λειτουργικά προβλήματα που έχουν ανακύψει στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Πελοποννήσου, απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτης, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, όπως και τα αντίστοιχα Συμβούλια των άλλων τεσσάρων ΠΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4030/2011 με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3319/79/20-1-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/3/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ. Οικ. 23668/01/02/2017 όμοια απόφαση, και συνεχίζει τη λειτουργία του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.5413/2018 (ΦΕΚ 9/Α'/23-01-2018).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πέραν της συγκρότησης του Οργάνου δεν είχε άλλη αρμοδιόητα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία του οργάνου, ενώ μετά την ισχύ του μ. 4495/17 η συγκρότηση του Οργάνου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕΡ.ΕΝ. Παρά ταύτα και δεδομένου ότι τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αντικαθιστά στη θέση του Προέδρου ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες είμαστε σε θέση να παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Συμβουλίου επισημαίνοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση συγκρότησης “Κατά την απουσία του Προέδρου από την έδρα των ΣΥΠΟΘΑ, που συγκροτούνται με την παρούσα, τα καθήκοντά του ασκεί αντί αυτού ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου”.

Επισημαίνεται ότι στις ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία των ΣΥΠΟΘΑ (Ν.4030/11 & Ν.4495/17) δεν αναφέρονται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις συνεδριάσεις του οργάνου. Παρά ταύτα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία όλων των ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Ας σημειωθεί ότι στα ΣΥΠΟΘΑ εξετάζονται τις περισσότερες φορές θέματα ιδιαίτερα περίπλοκα και επαναλαμβανόμενα ειδικά μετά την εγκύκλιο του ΥΠΕΝ που έκρινε ότι χωρεί αίτηση θεραπείας στις ειλημμένες αποφάσεις.

Είναι γεγονός ότι στις 29/3/2018 συνεδρίασε το ΣΥΠΟΘΑ Αργολίδας στο Ναύπλιο με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είχε προηγηθεί Συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ Αρκαδίας στις 27/3/18, ακολούθησε συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ Κορινθίας στις 11/5/2018 και μέχρι το τέλος Μαΐου έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις στην Λακωνία και στην Μεσσηνία.

Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες πλην Αρκαδίας ο Αντιπρόεδρος σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης της απόφασης συγκρότησης, συντάσσει την ημερήσια διάταξη και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη προγραμματίζει τη συνεδρίαση η οποία ασφαλώς θα πρέπει αν πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα ημέρες μετά τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Αυτό ακριβώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ