Ζωντανά 9 με 11 η εκπομπή "Μαζί"
με την Αλεξία Δρίτσα


Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Νέα παρέμβαση Ανδριανού για τη καθυστέρηση στην επέκταση του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 6:43:00 μ.μ. | | |
Νέα παρέμβαση Ανδριανού για τη καθυστέρηση στην επέκταση του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια
Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, κατέθεσε στη Βουλή νέα Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου με θέμα τη καθυστέρηση στην υλοποίηση του 6ου υποέργου προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια.

Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

“Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου στην Τρίπολη ενώ αναφέρθηκε στο έργο του Αναβάλου συνολικά, δεν ανέφερε τίποτε για την τύχη της επέκτασης σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα.

Κατόπιν αυτού, και στο πλαίσιο των επανειλημμένων σχετικών παρεμβάσεών μου μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με την παρούσα νέα Ερώτηση επανέρχομαι στο ζήτημα προκειμένου να ενημερωθώ για την καθυστέρηση που σημειώνεται στην ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου προς Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου, καθώς τα προβλήματα άρδευσης στις ως άνω περιοχές θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, γεγονός που ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε διαπιστώσει και κατά την επίσκεψή του στην Αργολίδα τον Απρίλιο του 2017.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη σχετική Ερώτηση μου στην οποία απάντησε γραπτά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρονταν μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο υποέργο προϋπολογισμού 7.896.600 ευρώ τα εξής:

“Όσον αφορά στο υποέργο «Βελτιώσεις Έργων µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Ν. Αργολίδας», αυτό έχει µεταφερθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µε την αριθµ.5063/28-07-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 2014-2020 µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), προκειµένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά µε τη ∆ηµοπράτηση του 6ου Υποέργου ‘‘Βελτιώσεις έργων µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια Ν. Αργολίδας’’, θα πρέπει πρώτα να εναρµονιστεί µε την αριθµ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), που αφορά στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, µε το αριθµ. πρωτ. 384/18053/02-02-2018 έγγραφο, διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνέταξε και ενέκρινε την υπόψη µελέτη, φάκελος συµβατικών τευχών δηµοπράτησης και σχεδίων, προκειµένου να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα αριθµ. 29 ΕΣ/2017 (3074/Β’/06.09.2017) απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

Επισηµαίνεται ότι το αρχικά εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που προβλεπόταν µε την αριθµ. πρωτ. 469/22-01-2015 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ 2007-2013/Μονάδα Β3 προέγκρισης της ∆ηµοπράτησης του ανωτέρω έργου, ήταν είκοσι τέσσερεις (24) µήνες.”.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων για τη μεταφορά νερού στην περιοχή πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση μεγάλου αριθμού παραγωγών που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση της διοίκησης του ΤΟΕΒ Κουτσοποδίου.

Στη συγκέντρωση, όπου επισημάνθηκε για ακόμη μία φορά ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να μη χαθεί ακόμα μία χρονιά, αναφέρθηκε ότι η καθυστέρηση της λειτουργίας του έργου έχει δημιουργήσει προβλήματα στις υποδομές που ήταν έτοιμες, όπως για παράδειγμα την κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού από τα αντλιοστάσια, το οποίο πλέον πρέπει να αντικατασταθεί προκειμένου να αυτά να καταστούν εκ νέου λειτουργικά.

Επισημαίνω επίσης ότι σε Κουτσοπόδι,Μυκήνες, Φίχτια,Μοναστηράκι και την ευρύτερη περιοχή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και για το φυτικό κεφάλαιο αφού η κλιματική αλλαγή, εκτός των άλλων, εντείνει τη λειψυδρία με αποτέλεσμα να υποχωρεί ο υδροφόρος ορίζοντας και να στερεύουν οι αρδευτικές γεωτρήσεις.

Τούτων δοθέντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

Πότε θα γίνει η δημοπράτηση του 6ου υποέργου Κουτσοπόδι, Φίχτια, Μυκήνες, Μοναστηράκι συνολικού προϋπολογισμού 7.896.000 ευρώ και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ