Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη για την επανατοποθέτηση των πινακίδων προς Ναύπλιο

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:12:00 μ.μ. |
Επιστολή του Συνήγορου για την επανατοποθέτηση των πινακίδων προς Ναύπλιο
Επιστολή απέστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γεώργιο Δέδε για την επανατοποθέτηση πληροφοριακών κατευθυντηρίων πινακίδων προς Ναύπλιο επί της Ολυμπίας Οδού.

Αναλυτικά η επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη:  

Προς:
Κύριο Γεώργιο Δέδε Γενικό Γραμματέα Υποδομών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: Μη απάντηση σε αίτηση για επανατοποθέτηση πληροφοριακών κατευθυντηρίων πινακίδων προς Ναύπλιο επί της Ολυμπίας Οδού

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματεύ.

Στον Συνήγορο τον Πολίτη έχει περιέλθει και εξετάζεται η από 4 Μαϊου 2018 υπ' αρ. πρωτ. 19534 αναφορά ταν κ. ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ [ΩΑΝΝΗ, με κωδικό αριθμό φακέλου υποθέσεως 244204 και με αντικείμενο την -παρά τον Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών- εκκρεμότητα εγγράφου απαντήσεως επί τής από 20.12.2017 υπ' αρ. πρωτ. (Περιφέρειας Πελοποννήσου) 2845014429130.01.2018 αιτήσεώς αυτού και διακοσίων πενήντα (250) λοιπών συνυπογραφομένων.

Η αίτηση αυτή διεβιβάσθη, δια ταν από 14/02/2018 υπ' αρ. πρωτ. 28450/4429 εγγράφου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και εκκρεμεί πλέον στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, συγκεκριμένα δε στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Με Σύμβαση Πελοποννήσου και βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών 'Εργων αυτού, η οποία υπάγεται στην ευθύνη σας. 

Η αίτηση αφορά την επανατοποθέτηση πληροφοριακών κατευθυντηρίων πινακίδων προς Ναύπλιο επί της Ολυμπίας Οδού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε θερμά, αξιότιμε Κύριε Γενικέ, όπως παράσχετε οδηγίες για υπηρεσιακές ενέργειες επί τον θέματος, εφ' όσον αν αυτό προβάλλεται νομίμως και ευλόγως, άλλως για τη χορήγηση της κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εγγράφου απαντήσεως επί της ως άνω αιτήσεως. Ο Συνήγορος του Πολίτη προσβλέπει στη συνεργασία Σας και τίθεται στη διάθεσή Σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Με τιμή

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος τον Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 ΑΘήνα 
Τηλ: 2.131306600 Φαξ: 2107292129
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ