Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

12 θέσεις εργασίας σε Δήμους της Αργολίδας

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 7:32:00 μ.μ. | |
12 θέσεις εργασίας σε Δήμους της Αργολίδας
 Με αποφάσεις του Υπ. Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, προσλήψεις 594 συμβασιούχων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμοι) και μίσθωσης έργου σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Αναλυτικά,

Σύναψη δεκαπέντε (15) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθµού, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Σύναψη τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Σύναψη εκατόν είκοσι µίας (121) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθµού, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Σύναψη εβδοµήντα πέντε (75) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ