Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Αποστόλου σε Ανδριανό για τις αποζημιώσεις των χαλαζοπτώσεων Ιουνίου και Νοεμβρίου 2017 σε εσπεριδοειδή, ελαιόδεντρα και βερίκοκα στην Αργολίδα

ΑΡΓΟΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 1:27:00 μ.μ. | | | |
Αποστόλου σε Ανδριανό για τις αποζημιώσεις των χαλαζοπτώσεων Ιουνίου και Νοεμβρίου 2017 σε εσπεριδοειδή, ελαιόδεντρα και βερίκοκα στην Αργολίδα
Στην 6297/29-5-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν διαδικασία αποζημιώσεων για τις χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2017 πλήττοντας εσπεριδοειδή, ελαιόδεντρα και βερίκοκα στην Αργολίδα απάντησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Αποστόλου.

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2017 σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, σε ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και σε καλλιέργειες βερίκοκων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τους γεωτεχνικούς του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν περίπου 3.700 δηλώσεις ζημιάς εκ μέρους των παραγωγών. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων για τις εν λόγω ζημιές ολοκληρώθηκε και έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά η κοινοποίηση των πορισμάτων, των οποίων η ολοκλήρωση αναμένεται σύντομα. Στη συνέχεια, θα καταβληθούν οι σχετικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Σημειώνεται ότι για τις ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες της Π.Ε. Αργολίδας το 2017 (εκτός του χαλαζιού), έχει κοινοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος των πορισμάτων (αφορούν 145 αναγγελίες σε σύνολο 189 αναγγελιών ζημιάς για το 2017), ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι από τη χαλαζόπτωση του Ιουνίου του 2017 που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Αργολίδας, ζημιές προξενήθηκαν σε καλλιέργειες βερίκοκων, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις, κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα και έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Όσον αφορά στα εσπεριδοειδή αλλά και στις ελαιοκαλλιέργειες, επισημαίνεται ότι:

- στις περιπτώσεις που οι ζημιές προξενήθηκαν μόνο από το χαλάζι του Ιουνίου του 2017, έχει ήδη ξεκινήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων και θα ολοκληρωθεί άμεσα

- στις περιπτώσεις που στις ίδιες καλλιέργειες, δηλαδή στα ίδια αγροτεμάχια και στην ίδια καλλιεργητική περίοδο, προξενήθηκαν ζημιές τόσο από τις χαλαζοπτώσεις του περασμένου Ιουνίου όσο και από τις χαλαζοπτώσεις του Νοεμβρίου του 2017, δηλαδή αλλεπάλληλες ζημιές, θα κοινοποιηθούν πορίσματα ενιαία αθροιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α., σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία είναι συγκεκριμένη και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ως εξής:

- Με την εμφάνιση της ζημιάς στην καλλιέργεια διενεργούνται οι απαραίτητες επισημάνσεις, γίνονται αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.

- Ο Οργανισμός, εν συνεχεία, προβαίνει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις.

- Πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων από το αρχείο ΟΣ∆Ε, το οποίο αποστέλλεται στον ΕΛ.Γ.Α. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του φθινοπώρου έκαστου χρόνου.

- Κοινοποιούνται τα πορίσματα.

- Ακολουθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη ∆ήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (∆Κ/Ε) και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆Κ/Ε.

Είναι προφανές ότι κάθε στάδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι εφικτό, ο Οργανισμός καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή του προϊόντος και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου ΟΣ∆Ε. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τα παρελθόντα έτη οι εκκαθαρίσεις των ζημιών γίνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι ο Ε.Λ.Γ.Α όσον αφορά στην Π.Ε. Αργολίδας έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, σε εκκαθαρίσεις ζημιών έτους 2017, ύψους 2.092.000 ευρώ, στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς, ενώ στη νέα πληρωμή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου του 2018, θα συμπεριλαμβάνονται και αποζημιώσεις από τις ανωτέρω ζημιές.

Επισημαίνεται ότι στα σχέδια του ΕΛ.Γ.Α. είναι να πραγματοποιούνται κάθε μήνα νέες πληρωμές και μέχρι τα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου του 2018 να έχουν σχεδόν εκκαθαριστεί και καταβληθεί οι σχετικές αποζημιώσεις στους ασφαλιστικά ενήμερους αγρότες για το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι των ζημιών σε όλη την επικράτεια.

Επίσης, ζημιές από το προαναφερόμενο αίτιο σημειώθηκαν και σε πάγιο κεφάλαιο (θερμοκήπια). Για τις ζημιές αυτές το έργο των καταγραφών ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Στη συνέχεια, οι ζημιές του παγίου κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούν ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ. Μετά την έγκριση του προγράμματος από την Ε.Ε και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών και οπωσδήποτε μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης-αντικατάστασης των ζημιών, θα καταβληθούν οι σχετικές ενισχύσεις στους δικαιούχους παραγωγούς”.
Ι ΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ